Aktualizace Úvod k projektu Projekt Ancient Arrow ACIO Rozhovory a kniha Poznámky novinářky Tvůrci křídel

An amazing story of the discovery of a time capsule, stored deep inside of canyon wall for over a millenium. Look for english pages of WingMakers here.

  Tyto stránky byly založeny koncem roku 2000

Poselství "Tvůrců Křídel" z budoucnosti lidstva dnešní civilizaci

Úžasný příběh objevu časové schrány, přes tisíc let uložené hluboko ve stěně kaňonu.
Tvůrci křídel zanechali 24 komor s artefakty, jako jsou obrazy, poezie, hudba, filosofie a propracované technologie, jenž odolávají zkoumání jedné z nejmocnějších organizací na zemi.

Vážení přátelé,

Určitě Vás napadne otázka: Kdo jsou "Tvůrci křídel"? Jak nám mohli nechat z budoucnosti nějaké poselství? Jak je možné, že takové množství cenného uměleckého materiálu bylo vytvořeno někým úplně neznámým, bez patřičného humbuku a reklamy a navíc v rekordně krátkém čase? Kdo je James, tajemná osoba, které se přisuzuje autorství tohoto díla? 

Předkládám vám tyto stránky jako informaci o poselství, jenž by mělo dát základy nové mytologii 21. století. Tato informace je jedním z klíčů pro aktivaci a probuzení lidského vědomí v masovém měřítku.

Zkusme se pomocí tohoto poselství transformovat takovým způsobem, aby náš pohled na realitu kolem nás byl oproštěn od vlivu ovládacích mechanismů Hierarchie. Aby všechny bytosti konečně a jednoznačně pochopily, že NENÍ nic důležitějšího pro JAKOUKOLIV bytost ve všech realitách, než realizovat živoucí SPOJENÍ SE SVÝM ZDROJEM - Prvotním Stvořitelem.

Možná ani není důležité věřit či nevěřit tomuto příběhu, protože, jak říká Dr. Anderson (alias Dr. Neruda),  víra tvoří pouze svět věřícího. Také má podle mne malou důležitost to, jestli se odehrál tak, jak je tady popsán, nebo úplně jinak. Důležité je vpustit do své duše tato slova, a vznést se na jejich křídlech nad pouhé černobílé chápání reality. Pokud někdo chce získat důkazy o tom, že svět kolem nás je manipulován mocnými, není k tomu třeba žádné zvláštní schopnosti. 

Tyto stránky Vás, milí přátelé, také mají přimět k tomu, abychom se společně pokusili rozbít škraloup tradičního myšlení, školometství, mediálního masírování a malověrnosti, který nás obklopuje. Najednou možná ucítíme, že jsme skutečně částí jakési větší reality, která je živá a vnímající. 

V tomto světle nabývá poselství WingMakers nového významu pro celé lidstvo. Je jedním z majáků - "Podpůrnou zónou Tvůrců křídel" - v rozbouřeném moři současných celosvětových událostí, které jsou přípravou k příchodu převratných změn, které fakticky již začaly. Tyto změny se někdy dávají do souvislosti s příchodem Nového Věku. Ať již jeho obsah vytvořil kdokoliv, jsou tady jednoznačné indicie, že to bylo provedeno se záměrem prorazit slupku lhostejnosti, která obaluje více, či méně, duši většiny z nás. Každý, kdo se chce dobrat určitého vlastního pohledu na tuto věc, měl by toto dílo zkoumat za předpokladu, že odhodí předpojatost a omezený pohled skeptika, či optimisty "za každou cenu". 

Tyto stránky není možno kopírovat a přetiskovat bez svolení administrátora. Pro své účely můžete použít hypertextové odkazy.

Texty materiálů a obrázky jsou  převzaty z domény www.wingmakers.com. Kódování stránek je zvoleno Windows 1250.

Nebudu vás již déle napínat, vstupte tedy do světa dvaceti čtyř záhadných komnat 

WingMakers

a všeho kolem, co s nimi - více, či méně -  souvisí.

Váš Yanchee

 

  [CNW:Counter]

Přátelé,

nejrychlejší cestou, jak zjistit, co je nového na těchto stránkách, je podívat se na aktualizace.

Rozhovory Jamissona Nerudu s novinářkou Sárou vycházejí knižně pod názvem:

Tvůrci křídel - Čtyři rozhovory

 

Kniha Tvůrců křídel - "Projekt Ancient Arrow" je již téměř vyprodaná, více se dozvíte v aktualizacích.


Přeji si abyste poznali,
že láska, jenž dlí ve vás
pochází ode Mne.
Vložil jsem ji do vás
když jste se rodili z ducha.
Ona definuje povahu
vaší přirozenosti
a neexistuje žádné vaše jiné já,
do něhož bych ji vložil
stejným způsobem.
Takto je celé mé stvoření
sjednoceno se Mnou
a proto vzájemně propojeno
v bratrství jedinečných osobností -
každé je střípkem celku,
jímž jsem Já.
Jste dokonalým,
nenahraditelným,
nenapodobitelným bytím, jaké znám,
průzračnějším, než kterákoliv jiná bytost.
Má přítomnost není závislá
na čase a prostoru,
a stejně, jako nemůžete omezit nekonečno,
nemůžete omezit ani Mou lásku k vám.
Přes zdání naší vzájemné oddělenosti
si pamatujte, že:

od vás nejsem oddělen,
nýbrž jste na Mně nezávislí.
Má přítomnost je portrétem
originálu, jímž jste vy.
Pokud Mne držíte v myšlenkách,
které napájíte vyjádřením
vaší nejčistší lásky,
pak vaše myšlenka se v tom okamžiku stane Mou.

Mluvte se Mnou
s vědomím toho, že duchovní obsah
je prostředkem vaší komunikace.
Ve vyvíjejících se světech
Mne naleznete
skrze své Já.

Odhalte Mne tam,
poznejte Mne
a získejte si Mne zpět.

Má transcendence
mne činí tolik vzdáleným a odděleným,
zatím co vaše připoutanost ke světu
vám brání uvědomit si Mou nabídku.
Toto je má nabídka pro vás.
Přijměte ji do svého nejhlubšího srdce
a prociťte Mne tam.
Očekávám vás v nevýslovných touhách
vaší lidské duše.


Jak prohlížet tyto stránky:

Horní menu Vás navede do jednotlivých hlavních oddílů. Na každé stránce je pak menu v levé části stránky, kde je možno listovat v daném oddílu. Odkaz "Domů" směřuje na tuto vstupní stránku.

Pro lepší orientaci je tady Mapa stránek.

 

Webmaster

Naposled upraveno: 07. října 2007