Aktualizace Úvod k projektu Projekt Ancient Arrow ACIO Rozhovory a kniha Poznámky novinářky Tvůrci křídel

Projekt Ancient Arrow

Hudba

Obrazy

Poezie

Filosofie

Stažení souborů

Domů

Glosář

 

Komora 1 - Životní principy Svrchované jednoty

Komora 2 - Střídající se modely existence

Komora 3 - Prvotní plán průzkumu

Komora 4 - Víra a její energetické systémy

Výňatek z prahové kosmogonie

Manifest Svrchované Jednoty

Můj ústřední cíl

Mé ústřední odhalení

 

 

Stažení souborů

Hudbu Wingmakers (ukázky ve formátu RA) si můžete stáhnout zde.

Zde si stáhněte jednotlivé texty webu pro vytištění. Všechny texty jsou komprimovány do standardního formátu ZIP, možno rozbalit Windows Commanderem, anebo WinZipem

Pozor! Všechny soubory jsou uloženy ve formátu ZIP a jsou následně PŘEJMENOVÁNY na *.TXT. Z toho vyplývá, že je potřeba všechny stažené soubory PŘEJMENOVAT ZPÁTKY na *.ZIP, který pak jde zpracovat výše uvedeným způsobem.

Pozor - nepokoušejte se otevírat stažené soubory v textovém editoru, může se vám to povést, ale text nebude čitelný. Vše je uloženo ve formátu WORD nebo RTF a komprimováno WinZipem.

Udivilo mne, že existuje fakt spousta lidí, kteří nevědí, jak takové jednoduché přejmenování souboru provést. Pro ty lidičky, kteří nevědí jak provést přejmenování, uvádím pod touto tabulkou stručný návod.

 

Název dokumentu Formát WORD 97/2000 Formát RTF
Úvod k projektu Ancient Arrow 4,8 kB 4,3 kB
Informace a pozadí projektu Ancient Arrow 25,2 kB 103 kB
Poezie Wingmakers, anglicky 45,1 kB 32,8 kB
Výňatek z prahové kosmogonie 3,9 kB 2,9 kB
Manifest svrchované jednoty 4,1 kB 3,3 kB
Mé ústřední odhalení 5,5 kB 4,4 kB
Můj ústřední cíl 4,7 kB 3,4 kB
Přehled artefaktů 6,5 kB 5 kB
Přehled projektu Ancient Arrow 16,5 kB 13,4 kB
Jazyková analýza projektu 5,4 kB 5,2 kB
Rozhovor č. 1 a 2 novinářky s Dr. Andersonem 110 kB 83 kB
Třetí rozhovor novinářky s Dr. Nerudou 50,6 kB 41,9 kB
Poznámky novinářky Anny 13,1 kB 10,6 kB
Glosář (Slovník významů) 19,9 kB 18,9 kB
 Čtvrtý rozhovor s Dr. Nerudou - úryvek 13,4 kB 11 kB

Filosofie Tvůrců křídel - prozatím zveřejněné komnaty

Komnata č. 1 - Životní principy Svrchované jednoty 16 kB 13 kB
Komnata č. 2 - Střídající se modely existence 20,5 kB 17 kB
Komnata č. 3 - Prvotní plán průzkumu 13,7 kB 10,8 kB
Komnata č. 4 - Víra a její energetické systémy 19,5 kB 16 kB

Kniha "Tvůrci křídel - projekt Ancient Arrow"

Kniha Projekt Ancient Arrow - anglicky, formát PDF - přejmenovat po stažení! 
Pozor, česká verze knihy (zatím dostupných 8 kapitol) je k dispozici
zde.
1,3MB ---

Jak stáhnout a přejmenovat stažené soubory:

 1. Po kliknutí na odkaz (modře označený údaj v kB) se otevře dialogové okno, kde zvolíte "Uložit na disk..."

 2. Otevře se další okno, kde zadáte cestu - složku, do které budete všechny soubory ukládat.

 3. Po stažení těch souborů, které si přejete, otevřete Průzkumníka Windows a rozbalte cestu, kam byly stažené soubory s příponou *.txt uloženy. Rozbalíme cestu tak, aby všechny soubory byly zobrazeny v pravém okně Průzkumníka.

 4. Přejmenování provedeme po jednotlivých souborech. Pravým tlačítkem myši klepneme na soubor a z kontextového menu vybereme myší položku "Přejmenovat".

 5. Název souboru se orámuje tenkým rámečkem a písmena jsou vybarvena modře.

 6. Teď klepnete na klávesnici na tlačítko "šipka vpravo", čímž se modré probarvení názvu souboru ztratí, ale současně tím dostanete kursor na konec názvu souboru.

 7. Teď stačí zmáčknout třikrát klávesu "Backspace" a písmenka TXT se vymažou. Pozor: nemačkejte "Backspace" v době, kdy je název souboru ještě modře probarven. Způsobíte tím smazání celého názvu souboru. Pokud se vám to stane, použijte tlačítko "Esc" a opakujte postup od bodu č. 4.

 8. Za zbylý název souboru a tečku dopíšeme písmena "zip".

 9. Zmáčkneme klávesu "Enter".

 10. Objeví se dialogové okno s textem: "Změníte-li příponu souboru, může se stát, že soubor nebude možno použít. Opravdu ji chcete změnit?"

 11. Myší klepněte na tlačítko "OK"

Tímto je soubor přejmenován a je možno ho otevřít v dekomprimačním programu WinZip, apod. Ovšem, že existují daleko účinnější a rychlejší metody přejmenování souborů, ale o to tady nejde. 

Mám naději, že tento návod bude dostatečně srozumitelný i naprostým počítačovým laikům...


Webmaster

Naposled upraveno: 20. října 2004