Aktualizace Úvod k projektu Projekt Ancient Arrow ACIO Rozhovory a kniha Poznámky novinářky Tvůrci křídel

Projekt Ancient Arrow

Hudba

Obrazy

Poezie

Filosofie

Stažení souborů

Domů

Glosář

 

Komora 1 - Životní principy Svrchované jednoty

Komora 2 - Střídající se modely existence

Komora 3 - Prvotní plán průzkumu

Komora 4 - Víra a její energetické systémy

Výňatek z prahové kosmogonie

Manifest Svrchované Jednoty

Můj ústřední cíl

Mé ústřední odhalení

 

 

Manifest Svrchované jednoty

 • Žádný prostor není posvátnější nebo mocnější než jiný.
 • Žádná bytost není duchovnější než jiná.
 • Žádná věc není více božská než jiná.
 • Neexistuje nástroj nebo technika, která by urychlovala rozvíjení vědomí.
 • Není pravda, která by mohla být napsána, vyslovena, nebo vymyšlena, pokud není konstruována a vyjádřena pomocí Jazyka Jednoty.
 • Prvotní Zdroj převyšuje Celistvost.
 • Všechny fragmenty filozofie, vědy a náboženství, i když jsou ucelené, představují pouze nepatrný obraz reality.
 • Mystéria vašeho světa nikdy nebudou pochopena skrze zkoumání založená na jazyku mysli.
 • Dokonalost je koncept nepochopené celistvosti.
 • Krása, láska a bezpečí jsou pouhé ukazatele k celistvosti, neboť jsou jejím doplňkem.
 • Žít z Pohledu Celistvosti, znamená cenit si všech věcí takových jaké jsou a být svědkem jejich vyjádření, kterým přispívají k jednotě.
 • Žádná bytost nepotřebuje jiné vědomosti, než svůj jedinečný Pohled Celistvosti.
 • Není žádná hierarchie. Je pouze Jeden, který Je Vším.
 • Neexistuje žádný model existence mimo modelu vyjádření sebe sama.
 • Pravá svoboda je přístup k Prvotnímu Zdroji.
 • Bytost se nemůže více přiblížit k Prvotnímu Zdroji, než když plně prožívá každý okamžik.
 • Svrchovaná bytost a Prvotní Zdroj jsou skutečné.
 • Fyzické tělo vás neomezuje, ne více než brání nohy orlovi v
 • létání.
 • Všechny podmínky existence jsou aspekty jediné podmínky reality neomezeného vyjádření sebe sama.
 • K Prvotnímu Zdroji nevede žádná cesta.
 • Rozvoj, vývoj, cykly růstu, odumírání a transformace jsou všechny vázané ke stejnému předpokladu oddělení v lineárním čase.
 • Skrytá harmonie je nalézána s radostí, zatímco jasně zřejmá vede k netečnosti.
 • Čím vzdálenější jste byli při vstupu do Pravdy, tím musí být vaše přesvědčení o pravdě hlubší. 
 • Pochopení světa je možné jen do té míry, do jaké pochopíte sebe.

Webmaster

Naposled upraveno: 20. října 2004