Aktualizace Úvod k projektu Projekt Ancient Arrow ACIO Rozhovory a kniha Poznámky novinářky Tvůrci křídel

Projekt Ancient Arrow

Hudba

Obrazy

Poezie

Filosofie

Stažení souborů

Domů

Glosář

 

Komnata 1
Komnata 2
Komnata 3
Komnata 4
Komnata 5
Komnata 6
Komnata 7
Komnata 8
Komnata 9
Komnata 10
Komnata 11
Komnata 12
Komnata 13
Komnata 14
Komnata 15
Komnata 16
Komnata 17
Komnata 18
Komnata 19
Komnata 20
Komnata 21
Komnata 22
Komnata 23

 Poezie Tvůrců křídel

Poznámka překladatele:

Na dalších stránkách je uvedena poezie, kterou obsahuje optický disk  Tvůrců křídel. Jak uvádí Dr. Anderson, ke každé komoře, a tedy i oddílu na disku, náleží dvě básně, tedy celkem 46 básní, vedené jedna v subjektivní a druhá v objektivní rovině. 

Díky sponzorským darům laskavých čtenářů bylo možno zpřístupnit básně v českém překladu.

Všem, kteří se podíleli na překladu poezie svými prostředky, vyslovuji tímto své poděkování. 


Webmaster

Naposled upraveno: 20. října 2004