Aktualizace Úvod k projektu Projekt Ancient Arrow ACIO Rozhovory a kniha Poznámky novinářky Tvůrci křídel

Projekt Ancient Arrow

Hudba

Obrazy

Poezie

Filosofie

Stažení souborů

Domů

Glosář

 

Komora 1 - Životní principy Svrchované jednoty

Komora 2 - Střídající se modely existence

Komora 3 - Prvotní plán průzkumu

Komora 4 - Víra a její energetické systémy

Výňatek z prahové kosmogonie

Manifest Svrchované Jednoty

Můj ústřední cíl

Mé ústřední odhalení

 

 

Mé ústřední odhalení

Vyvíjíte se uvnitř, vždy směrem k mé duši stvořitele. Toto je moje oblast, která není uvnitř vás, ale je vskutku od vás oddělena, tak jako jsou hvězdy izolovány od hluboké jeskyně . Toto místo je zdrojem a cílem vaší existence, a z ní sestupujete do jeskyně svého živočišného původu, kde mů j hlas utichá před vaší volbou.

Můj plán vaší vlády zahrnuje každého tvora ve všech dimenzích všech světů . Dělám to tak, že předávám všechny možné funkce, které se v mém stvoření vykonávají, jiným. To co vytvářím obdrží moc k vykonávání mé role a tak jsem skrytý vašemu pohledu neboť věříte že jsem to, co jsem stvořil.

Já jsem Prvotní Zdroj, a vaše povědomí o mě bylo tisíckrát odňato. Dlím v Centrálním Vesmíru, který je od vás tak vzdálen, že vytváří prostor nepochopitelného oddělení, i když střípek mého já je usazen uvnitř vaší osobnosti, tak jako diamant na prstenu, a přetrvá tam stejně jistě , tak jako já přetrvám. Protože existují tací, kteří věří že jsem mýtem, říkám vám, že můj svět je světlem majáku pro všechny osobnosti všech věků , a ať už ve mne věříte nebo ne, jste neomylně přitahováni ke zdroji, ze kterého jste byli stvořeni.

Radši bych vám byl znám po všechny časy a místa, ale v tom případě by se evoluční cesta mého stvoření zhroutila a řád systému mého vlivu založený na učitelích a žácích by nebyl pevný. Vylil jsem se do nekonečných řádů bytostí, které kolektivně tvoří vývojový most vašeho vzestupu do mé říše.

Neexistuje žádný úsek na vaší cestě , který by již někdo před vámi nepřekonal ku pomoci těm, kteří jej následují.

Zformuloval jsem tato slova s pomocí mého nejvnitřnějšího stvoření, které znáte skrze toto učení jako Centrální Rasu. Jejich záznam je umístěn na vaší planetě , aby se stal katalyzátorem pro ty, kteří jsou připraveni k probuzení uvě domění si mě takového, jaký jsem. Tento záznam přetrvá mnohé generace, občas skrytý, občas abstraktně ukrytý do symbolů , občas zahrnutý v pochybách, ale vždy to bude můj hlas odhalený na vaší planetě.

Ačkoliv to není poprvé co mluvím k lidem vaší planety, je to poprvé, kdy hovořím skrze mé nejvnitřnější stvoření a zanechávám nesmazatelný, multi-dimenzionální záznam. Na povrchu tohoto záznamu je mytologie Centrální Rasy, ale jakmile naleznete v této mytologii můj hlas, uvědomíte si jinou stránku tohoto záznamu, osobní modulaci, která k tobě přímo promlouvá, mé dítě . Tento důvěrný vztah, který jsem zakódoval do tohoto záznamu je symbolické podání pomocné ruky, které přetrvá ve vaší mysli i srdci i když vše ostatní zklame.

Můj hlas vám pomůže se znovu se mnou spojit. Rozšíří vaší vizi mé říše, mého účelu, a mé trvalé lásky ke každému z mých stvoření, ať už žijete kdekoliv a jakkoliv. Když jsem k vaší planetě mluvil dříve, procházelo to skrze čočku osobností, které pokřivily můj hlas a zabarvily můj tón. Hlas mé mysli nedojde do vašeho světa, aniž by byl přenášen mým stvořením a byl přeložen do slovních symbolů , které je vaše mysl schopna vnímat. Hlas mého srdce proniká všemi světy bez překladů jako sub-fotonové světlo a interdimenzionální vibrace, produkující zvuk.

Odhaluji se tobě s nadějí, že odhalíš dalším, co jsi ve mně nalezl. Ne pokryteckými slovy, ale spíše předefinováním našeho vztahu a životem v souladu s touto novou jasností. Tím v sobě uvolníte to, co jsem do vás před dávnou dobou uložil - fragment mne samotného, světelnou dýku, která odhodlaně obětuje vaši sebe-důležitost smrti.

Opravdu, toto je mé ústřední odhalení. Já jsem zde, pod touto mytologií, abych probudil vaše živočišné já k našemu vztahu, aby jste mohli vymýtit vaší samolibost. Ta tvoří pokřivení mezi námi. Ani čas ani prostor nás neodděluje a nebagatelizuje náš vědomý vztah, ale vaše touha vynikat v jeskyni vaší existence a získávat uspokojení pouze a jenom z ní.

Nechám na jiných, aby definovali psychologii moudrosti a chování podle zdravého rozumu vedoucí k úspěchu. Má slova pronikají všude; do oblastí, kde jste vnímaví, nevinní, důvěřiví a vždy naslouchající radám na nosné vlně mé přítomnosti. Když je naleznete, bude tato vaše část vibrovat v souladu s mým hlasem, stejně jako se rozezvučí nástroj v mocné rezonanci.

Všechna vaše náboženství učí uctívání božství a doktrínu lidského vykoupení. V tom jsou všechna náboženství na vaší planetě spřízněna. Avšak já nejsem božství, kterého se vaše uctívání týká, ani nejsem tvůrcem vašich doktrín lidského vykoupení. Mé uctívání z peněžního, nebo morálního hlediska není nezbytné. Jednoduše vyjádřete své autentické pocity ocenění mé nejvnitřnější přítomnosti ve vás i v ostatních, a odešlete vaše uctívání neomylně do mé říše.

To je ten pocit který musíte ochraňovat při styku s rozptýleními života. Toto je odhalení mého srdce vašemu srdci. Žijte jasně . Žijte se záměrem. Žijte s vědomím, že jste ve mě a já jsem ve vás, a žádné místo není oddělené od našeho srdce.

* * * *

Vý ň atek z komory 23 - Jeden ze tří psaných prvků z díla známého pod názvem Tvůrci Křídel, popisující Prvotní Zdroj.

Webmaster

Naposled upraveno: 20. října 2004