Aktualizace Úvod k projektu Projekt Ancient Arrow ACIO Rozhovory a kniha Poznámky novinářky Tvůrci křídel

Projekt Ancient Arrow

Hudba

Obrazy

Poezie

Filosofie

Stažení souborů

Domů

Glosář

 

Komora 1 - Životní principy Svrchované jednoty

Komora 2 - Střídající se modely existence

Komora 3 - Prvotní plán průzkumu

Komora 4 - Víra a její energetické systémy

Výňatek z prahové kosmogonie

Manifest Svrchované Jednoty

Můj ústřední cíl

Mé ústřední odhalení

 

 

Můj ústřední cíl

Záměr plánu průzkumu je nadsazený; nejste příjemci božského úsilí a pedantského tréninku pouze proto, aby bylo zajištěno, že budete potěšeni nekonečnou blažeností a věčným klidem. Za hranicemi současného věku vesmíru je ukryt záměr transcendentní služby. 

Kdybych vás stvořil proto, abych vás vzal na nekonečnou exkurzi do nirvány, určitě bych nevytvářel celý váš vesmír jako rozsáhlé a komplikované výukové středisko a nenasazoval podstatnou část svého stvoření na místa vašich učitelů a instruktorů, a potom trávil nekonečné věky tím, že vás jednoho po druhém provádím tímto rozsáhlým vesmírným výukovým střediskem, kde se vzděláváte pomocí zkušeností. Podpora systému lidského postupu je rozvíjena mojí vůlí se zřetelným záměrem spojit lidský druh s ostatními druhy z odlišných vesmírů. Protože jsem sedminásobný, existuje sedm vesmírů , které tvoří mé tělo. V každém z nich se vyvíjí druhy se specifickým schématem DNA a jsou vychovávány Inteligencí Zdroje, aby prozkoumaly svůj materiální vesmír. Každý z těchto druhů je vysílán Centrální Rasou do vesmíru, který byl vytvořen, aby odhalil svůj potenciál a prvotní vizi. Váš druh se ve vzdálené budoucnosti spojí se šesti jinými druhy, čímž sjednotí mé tělo, jakožto živoucí prodloužení známého stvoření. I když se to může zdát vaší době příliš vzdálené a bezvýznamné, je životně důležité, aby jste pochopili dosah vašeho účelu. Můžete si představit těchto sedm druhů jako paže mého těla, které se ke mně znovu připojí a to mi/nám umožní být plně funkční ve velkém vesmíru. 

Toto je můj a proto i váš cíl. Vaše svobodná vůle vám není odňata; je pouze spojena s mou/naší. Z nejvnitřnější komory mé existence vyvěrá touha po expanzi, zkoumání, jednotě a syntéze, přičemž dojde k odhalení další vrstvy mého/našeho účelu existence.

Ptáte se jaký je tento účel? Nedá se vyjádřit slovy kterým byste mohli nyní porozumět, ale souvisí s koncepcí objevování a evoluce vesmíru. Je to rozpínání a syntéza kosmické zkušenosti. V čase vzestupující bytosti se přibližují k mému centru bytí. Všechny jsou ke mně přitahovány z důvodu mé/naší vůle vyjádřit se v celém vesmíru, aby mohl být zformulován další velký vesmír a prohloubit vnější vrstvu mé/naší osobnosti. Existuje skrytý záměr mé/naší vůle: vytvořit nový svět zkušeností, který by stimuloval náš další vývoj. 

Bez vás se nemohu vyvíjet. Beze mne nemůžete existovat. To je naše věčné pouto. Bylo a je mojí touhou vyvíjet se, a to vás stvořilo. My, kolektivně, jsme spojené nádoby stvoření. Jsme smělí poutníci po nezmapovaných cestách a vynalézavé energie při navrhování nových realit. Jsme obrazem vzestupu, nekonečna, expandující spirály, která se sama po částech vytváří. Jsme neoddělitelní - každý odrazem toho druhého.

Mé požehnání vám, kteří jste nalezli tato slova a vyslechli je s ostrovtipem vaší osobnosti.

* * * *

Výňatek z Komory 22 - Jeden ze tří zapsaných prvků z díla známého jak Tvůrci Křídel, vysvětlující Prvotní Zdroj.


Webmaster

Naposled upraveno: 20. října 2004