Aktualizace Úvod k projektu Projekt Ancient Arrow ACIO Rozhovory a kniha Poznámky novinářky Tvůrci křídel

ACIO

Poznámka

Přehled projektu

Jazyková analýza

Přehled artefaktů

Domů

 

Jazyková analýza

 

WingMakers: Projekt Ancient Arrow

William Stevens

vedoucí vědecký pracovník

Tajný dokument č.: 021797-10X-L11

 

V průběhu minulých šesti měsíců výzkumný tým, skládající se z našich nejlepších lingvistů a znalců šifrovacích technologií usilovně analyzoval dostupná data z lokality Ancient Arrow. Byly hledány modely, které by nám umožnily sestavit překladové indexy pro jazyk a symboly Tvůrců.

Jejich nástěnné malby byly určitě vytvořeny pro doručení souboru zpráv, a domníváme se, že jejich smyslem může být odemčení optického disku. Zvlášť proto, že se neobjevilo žádné technologické řešení tohoto problému. Proto bylo naše úsilí směřováno k pokusům sestavit překladový index tak, že můžeme pozorovat nějaký smysl symbolů a příběhů, které jsou zakódované v samotných obrazech.

Také věříme, že může mít význam pořadí obrazů, takže pečlivě rekonstruujeme - podle našeho mínění - původní uspořádání těchto 23 komor. Jestliže je posloupnost důležitým faktorem, a my věříme, že je, pak je potřeba pozorně odhadnout pořadí, ve kterém byly komory původně vytvořeny. Brzy budeme mít osm možných scénářů posloupnosti jejich vytváření, a pracujeme na tom, abychom z nich vybrali dva, nebo tři přijatelné.

Následují důležité faktory a proměnné z našich analýz: (nejsou seřazeny v nijakém zvláštním pořadí):

·         Zřejmý příběh, vyjádřen obrazy

·         Symboly v obrazech

·         Příbuzné tvary a barvy na obrazech

·         Hvězdné vzory

·         Zeměpisné orientační značky

·         Tématika obrazů

·         Relativní velikost obrazů

·         Relativní řád všech 23 obrazů,

·         Pozice obrazů na zdi komory

·         Relativní vzájemná vzdálenost obrazů

·         Možný vztah mezi obrazy a artefakty, nalezenými v komorách,

·         Možný vztah mezi symboly  na jednotlivých obrazech a piktografy a značkami, které jsou nakresleny a vytesány kolem Ancient Arrow.

Zvažujeme relativní důležitost všech těchto faktorů a jejich dopad na návrh překladových indexů. Jedna věc, která se zdá poměrně jistá je, že v lokalitě Ancient Arrow nic není umístěno náhodně. Zdá se, že všechny komory, nástěnné malby, artefakty, značky, atd., jsou navrženy jako část mistrovského plánu, a vycházíme z toho, že tímto plánem je časová schrána, či nějaký komunikační most.

Překladové indexy vyvíjíme tři měsíce, a programování postupuje hladce. Jediný problém vyvstává z velkého množství proměnných, které nám dává šanci, jenž je statisticky vyjádřena počtem 1 ke 6,5 milionu. Jak víte, není to dobrý poměr, i když používáme naši technologii WSX. Ale zvažování překladových indexů přinejmenším umožní uspořádání priorit, které nám zas pomůže stanovit články, které nám doposud chybí.

Možná si pamatujete, že v mé poslední zprávě bylo uvedeno, že většina našeho úsilí za posledních šest měsíců byla směřována k obnovení lokality do její původní podoby. Po důkladném úklidu jsou obrazy nápadné svým brilantním detailem a barvami, možná kvůli suchému prostředí, nebo proto, že materiály barev sestávají z chemických směsí, které naši vědci neznají. Tyto barvy mají pravděpodobně zvláštní, molekulárně-lepící vlastnosti. Předpokládáme, že tato technologie pochází od Tvůrců křídel.

Nyní, když je restaurace lokality ukončena, naše úsilí se stoprocentně zaměřuje na vývoj překladového softwaru. Předpokládáme, že by mohl být hotový přibližně za 45-60 dnů. Když bude program připraven, začne proces zvažování a vylučování překladových indexů. S trochou štěstí bychom mohli mít naše první programy hotové počátkem května. Doufáme, že naše zkoušky dokáží úspěšně dekódovat optický disk.

Mám jednu poznámku: I když úspěšně odemkneme disk a získáme jeho obsah, neměli bychom předpokládat, že naše překladové indexy budou stejně úspěšné i v dekódování jazyka. Máme hypotézu, že indexy, potřebné pro odemčení disku budou jiné, než ty, které budou potřeba k překladu a přečtení obsahu. Ovšemže v této chvíli je to čirá spekulace, ale chci vás všechny připravit na to, že to může být dlouhý proces dešifrování.

Z nějakého důvodu Tvůrci zakódovali svá sdělení a postavili technologické překážky, které je činí potenciálně nedobytnými. Nemám představu, co ještě bychom mohli udělat pro to, abychom získali obsah disku, ale jako vždy, jestliže někdo z vás má nápad, prosím, pošlete mi jej.

To je zatím vše. Přeji všem dobré zdraví.

Webmaster

Naposled upraveno: 11. září 2005