Aktualizace Úvod k projektu Projekt Ancient Arrow ACIO Rozhovory a kniha Poznámky novinářky Tvůrci křídel

ACIO

Poznámka

Přehled projektu

Jazyková analýza

Přehled artefaktů

Domů

 

Přehled artefaktů

 

WngMakers: Projekt Ancient Arrow

William Stevens
Vedoucí vědecký pracovník

Klasifikovaný dokument č. 021797-12X-LG10

Členové TTP Committee& LG Pleiade -- FYEO

 

Přehled artefaktů Tvůrců Křídel

Úvod

Toto memorandum se soustředí na dva cíle:

1.) Umístění artefaktů nalezených v lokalitě Ancient Arrow v souvislosti s nejnovějšími snahami BST, dále

2.) Popis předpokládaného účelu různých artefaktů, nalezených uvnitř každé z 23 komor.

Pro účely tohoto prohlášení, myslím, že by bylo lépe začít popisem artefaktů a pak pokračovat opisem toho, jak se my, z vědeckého jádra projektu, zamýšlíme nad tím, jak by mohli být artefakty využity v našich současných iniciativách.

Malby v komorách.

Najdete přiložené fotografické kopie každé z dvaceti třech maleb, uložené v plném rozlišení, které byly objeveny v lokalitě Ancient Arrow. Jak jistě víte, tyto obrazy nebyly dodneška plně rozšifrovány. Úspěšně jsme dekódovali 65% znaků a symbolických struktur maleb ale věříme, že znaky představují pouze jeden ačkoli významný, prvek celkového příběhu, jenž je ukryt ve významu každé z komor. Obrazy mají neuvěřitelný detail a brilantní vybarvení. Každá z maleb má podobnou barevnou paletu a umělecký styl. Provedli jsme pečlivou analýzu současných a historických umělců ale nenašli jsme ani jednoho, který by tvořil, či maloval v podobném stylu. Tento styl je skutečně jedinečný.

Zatímco žádný z vědců ze Skupiny Labyrint není uměleckým kritikem, každý z nich, kdo viděl tyto obrazy poprvé, byl zcela ohromen jejich barvou a detailem. Jestliže se díváte na jakoukoliv jejich část, objeví se vám detaily, jenž vedou zrak hlouběji do obrazu. Myslí, že je možno říci, že mají hypnotický účinek na diváka, dokonce i když se díváte na jejich fotografie ale zvlášť, když se na ně díváte přímo v komorách samých. Kolem jedné třetiny znaků, jenž jsou obsaženy v obrazech, je možno překreslit do čtyřech odlišných, vymřelých jazyků: Čakobského Anasazského, Sumerského a Mayského. Nicméně, zbývající znaky nemají žádnou vazbu na jakýkoliv obrázkový jazyk, který bychom znali. Taktéž znaky, nalezené v lokalitě Ancient Arrow byly úplně odlišné od těch, nalezených na obrazech v komorách. Je zajímavé povšimnout si, že technologické artefakty v komorách č. 2 a č. 5 obsahovaly znaky představované v malbách v komorách č. 1 a 7. Jsou tam také representativní znaky, které jsou všeobecné povahy, jako např. spirála a soustředné kružnice. Tyto znaky, i když se zdají být podobnými těm, které se našly na různých skalních útvarech v Utahu, Coloradu a Novém Mexiku, jsou ve své linii mnohem jemnější a mnohé z nich jsou obklopeny neuvěřitelně podrobnou strukturu linií, která se zdá být rovněž součástí znaku. Tyto linie nebyly dekódovány ačkoli Dr. Owens je přesvědčen, že jsou nedílnou součástí jejich jazyka.

(Prosím, všimněte si přiložené snímky s jejich nejbližšími koroláry v Bariérovém Kaňonu a styly Classic Freemontu.)

Jsme si jisti, že obrazy byly zhotoveny pomocí nespecifikovaných barev a aplikace vyžadovala zvláštní nástroje. Chemická analýza maleb konečně ukázala, že ve všech obrazech byly použity sloučeniny selénu, sádry,  a jemsonitu. Stejný polymerní nátěr, který byl aplikován všude uvnitř lokality Ancient Arrow, byl také použit na obrazech. To bylo provedeno v jediné vrstvě a má to soudržnost 100 krát větší, než naše nejlepší napodobeniny navržené v naší Donner Lab.

Tyto obrazy byly vytvořeny s neobvyklou, i když neskrývanou  přesností. Jsou dokonale pravoúhlé, s ostrými hranami a zdají se jakoby záměrně puntičkářsky připravené se svou matematickou přesností. Nicméně, nenalezli jsme žádný poznatelný vzor ani matematický objev v jejich geometrických proporcích.

Mnohé z obrazů obsahují znázornění hvězd. Zpočátku jsme se domnívali, že tyto hvězdy jsou libovolně zobrazené ale doktoři Nolan a Richards říkají něco jiného. Představují shodné a kontrolní znamení souhvězdí Býka a zvlášť sedmý, či ztracený shluk Plejád. Význam toho ještě není určen,  ale Owens věří, že by se to mohlo vztahovat k místu původu Tvůrců Křídel a jejich příchodu na Zemi.  

 

Technologie artefaktů

 

Jak víte, zklamáním je, že technologické artefakty se zdají odolávat našemu výzkumu. Je to, jakoby Tvůrci Křídel nás chtěli přimět k tomu abychom začali zkoumat nejdříve jejich malby a kulturní artefakty a nechali jejich technologii být. Nicméně, pokračujeme ve zkoumání s rostoucí vytrvalostí. Corteum přináší novou technologii, která možná pomůže ale uběhnou další tři měsíce, než budeme schopni s ní experimentovat.

Nyní, dovolte mi vysvětlit naše nálezy, tak stručně, jak to jenom jde. Od mé poslední aktualizace jsme udělali velký pokrok v dekódování optického disku ačkoliv je to pomalý,  metodický proces. Věříme, že naše míra přesnosti je neobyčejně vysoká,  i když máme ještě určit, jakým způsobem ovlivňují překlady znaky z obrazů a lokalita Ancient Arrow samotná. Ve složení technologií je nejběžnějším kovem forma syntetického berylia a nejběžnějším minerálem je křemen anebo jeho syntetická varianta. Tento umělý křemen je neobyčejně vodivý a má vlastnosti, které, jak se zdá, vnímají lidský dotek a myšlenku. Spektrální rozbory křemenných artefaktů dokazují, že je to zesilovač myšlenkových vln, jeho zesílení však nejsme schopni programovat. Je úplně sporadické a nepředvídatelné. Pod velkým zvětšením je vidět, že křemen je impregnován určitou formou nanotechnologií, jakou jsme nikdy neviděli. Tato technologie funguje jako digitální nervový systém artefaktu,  zatímco syntetický křemen působí jako její napájecí a zesilovací soustava.

Do všech křemenných artefaktů je zasazena lidská genetika,  nicméně, nejsme si jisti, v jakém rozsahu je to inteligentní systém a jak moc se to vztahuje k systému osobního rozpoznávání, který aktivuje a vede energii artefaktu založenou na genetickém prokládání, jak jsme to popsali v našem Projektu Adamson.

 Poznámka:  Dr. Anderson  zatím pozdržel zbytek tohoto memoranda...


Webmaster

Naposled upraveno: 11. září 2005