Aktualizace Úvod k projektu Projekt Ancient Arrow ACIO Rozhovory a kniha Poznámky novinářky Tvůrci křídel

Aktualizace

Aktualizace informací

Signál WOW - vesmírná depeše rozluštěna

Romulovi potomci a jejich metody

Odkazy na příbuznou tématiku

 

Sága rodu Bocků - úvodní informace

Kdo jsou ty společnosti...?

??? OLIN na obzoru ???

Magazín NEXUS a Tvůrci křídel

Webmaster promluvil
Lucent technologies & Bell Labs

 

Úvodní stránka

Domů

Rekapitulace a poděkování

Aktualizace informací

Tato stránka je věnována postupu aktualizací, zprávám, které dostanu od Vás, a žhavým novinkám nejenom o Tvůrcích křídel.


7. 8. 2007

Tvůrci křídel - Čtyři rozhovory

Kompletní verze čtyřech z pěti avizovaných rozhovorů Dr. Nerudy a novinářky Sáry. Na pozadí konspiračních informací jsou odhalovány mnohé hluboké pravdy a skutečnosti související se současným děním v lidské společnosti. Vydal: Ekoland klub, o. s. v roce 2007.

Kniha "Tvůrci křídel - Projekt Ancient Arrow" již je téměř vyprodaná!

Přesto, že od vydání knihy uplynulo již dost času, zájem o ni nadále neutuchá. Občanské sdružení Ekoland klub je schopno zajistit výtisk  pro zájemce, kteří ji neseženou v knihkupectvích.

Obě knihy objednávejte zde.


5. 2. 2006

Úpravy v oddílu Tvůrci křídel. Po reakcích čtenářů bylo přistoupeno k odstranění sekce s cvičeními, které mohou působit matoucím dojmem.


20. 10. 2004

Formální aktualizace části "Projekt Ancient Arrow" a dalších. (Přidání možnosti stáhnout hudbu a texty). Pokud by některý z odkazů nefungoval, dejte mi vědět.


16. 4. 2004

Knižní vydání Tvůrců křídel - Projekt Ancient Arrow je na světě!

Nakladatelství Lott, s. r. o. vydává knihu, která již několik let bouří nejen internetovou komunitu a nejen v Česku. 

Tímto chci poděkovat všem, kteří se na vydání podíleli, zvláště pak panu Marku Hempelovi a Jamesovi, s jejichž laskavým svolením kniha vychází.

Představy škarohlídů o velkém "byznyse" za tuny prodaných knih Tvůrců křídel se však prozatím nenaplnily, copyright byl poskytnut bez jakéhokoliv nároku na autorský honorář. Pokud je mi známo, autor překladu se také vzdává honoráře ve prospěch dobročinnosti. 

Knihu je možno získat v knihkupectvích a stojí 230,- Kč. Pokud ji neseženete, obraťte se na náš e-mail.


4. 1. 2003

Aktualizace stránky Odkazů na příbuznou tématiku.


 19. 8. 2002

Po více jak půlroční pauze opět aktualizuji. Překlad knihy postupuje možná trochu pomaleji, bohužel, mé aktivity jsou rozsáhlejší, nejsem schopen věnovat Tvůrcům křídel tolik času, kolik bych chtěl. Přesto doufám, že pokud se mi podaří sehnat vydavatele, do konce roku by mohla být na trhu tištěná verze knihy.
Tedy, 
kapitoly 1 - 6 knihy jsou přeloženy kompletně, včetně dodatečné úpravy textu a opatření stručnými vysvětlivkami.

Ať je Vám, milí přátelé, vše k co největšímu užitku.


18. 1. 2002

Tak. Co jsem to vlastně za poslední měsíc udělal? Možná to nevyjmenuji po pořadí, ale:
1.) Pokračování knihy "Tvůrci křídel - projekt Ancient Arrow" je tady. Prozatím jsou nově umístěny kapitoly třetí, čtvrtá a pátá. Upozorňuji, že kdo si stáhl tyto kapitoly před tímto datem, ať si je stáhne ještě jednou, opravil jsem tam nějaké chyby.

2.) Jak bylo přislíbeno, přinášíme další informace o Ioru Bockovi a příběhu jeho rodu tak, jak je předáván z generace na generaci. Začíná se zde odkrývat fascinující příběh z dávné minulosti lidstva, kdy lidé žili ještě jakž-takž v souladu s přírodou, s vědomím procesů, které se na ní odehrávají.
Sága rodu Bocků vypovídá o sestupu lidského ducha do hmoty a získávání zkušeností zde, na této malé planetě, na periferii naší Galaxie. Také ale vypovídá o možnosti zvednout se a pohlédnout ke hvězdám, tam, odkud lidstvo vpravdě pochází...


25. 12. 2001

upravena stránka Odkazů na příbuznou tématiku - přidán odkaz. připravuji rozsáhlejší upgrade stránek. 

Upraveno hlavní menu

Přidán překlad třetí kapitoly knihy Tvůrci křídel - Projekt Ancient Arrow.

Upravena kapitola Aktualizací přidáním sekce "Sága rodu Bocků - důkazný materiál. Články do této sekce budou přibývat postupně


2. 9. 2001

Aktualizován překlad poezie z 22. komory. Tento novější překlad se mi zdá přesnější.


26. 7. 2001

Přidána poezie z jedenácté komnaty. Provedeny úpravy v sekci "Projekt Ancient Arrow", stahování souborů - filosofie z komor 1-4.


23. 7. 2001

Přidány všechny básně, kromě komnaty 11, tato bude zveřejněna později. 

6. 7. 2001

Přidána první kapitola knihy "Tvůrci křídel - projekt Ancient Arrow". 


2. 7. 2001

Díky přátelům byly zprovozněny stránky s hudbou Tvůrců křídel na http://wmss.3web.cz vše v mp3 v dobré kvalitě. 

Byla provedena aktualizace Odkazů na příbuznou tématiku o některé nové linky.


9. 6. 2001

Aktualizována stránka Kontakty a sponzorství a stránka Odkazy na příbuznou tématiku


6. 6. 2001

Pozor, nové! Byly aktualizovány stránky s filosofií Tvůrců, přidán překlad filosofie třetí a čtvrté komory.


29. 5. 2001

Pro zájemce připraveno třetí CD s hudbou z komnat 19-24. Bližší informace zde.


21. 5. 2001

Vypracován základní nástin edičního plánu těchto stránek pro tento rok, uvedeno na domovské stránce.


19. 5. 2001

Přidán oddíl "Signál WOW - vesmírná depeše rozluštěna". Přečtěte si základní informaci o mnohaletém výzkumu signálu z kosmu, jehož význam v dnešní době není zdaleka doceněn.


10. 5. 2001

Aktualizovány informace z výzkumu pana Lesa Whale týkající se Ságy rodu Bocků.


7. 5. 2001

Přidán překlad poezie komnaty č. 13.


22. 4. 2001

Tyto stránky dostaly nový vzhled, byly odstraněny rámce a přezkoušena funkčnost stránek i pod staršími browsery. Nyní je možno je prohlížet prakticky v jakémkoliv prohlížeči, který umí HTML 2.0 a výše. Optimální vzhled dostaneme v Internet Exploreru 2.0 a výše, nebo Netscape Navigatoru 3.0 a výše. Stránky dostaly variabilní vzhled rozlišený barvou podle oddílu, čímž se usnadňuje orientace. Podsekce "Filosofie" v oddílu "Projekt Ancient Arrow" obsahuje nové informace z optického disku, které budou postupně doplňovány. 


23. 3. 2001

Na žádosti čtenářů byla založena konference o WingMakers. Podrobnější informace zde.


15. 3. 2001

australan pan Les Whale, s nímž jsem v kontaktu, a jehož výsledky výzkumu Ságy rodu Bocků uvádím na jiném místě, mi přislíbil dodání dalších materiálů ohledně tohoto tématu. Zejména mi slíbil, že v případě zájmu může dodat tři magnetofonové kazety s vyprávěním Iora Bocka v angličtině.


8. 3. 2001

Jak jste si možná všimli, stránky www.wingmakers.com doznaly podstatných změn. Dalo by se říct, že to je zatím jediná změna od doby kdy byly založeny. Informace o Tvůrcích, obsažené na tomto webu, a mnohé další, včetně hudby a obrazů z komor 1-10, jsou teď k dispozici na CD, k dostání na těch samých stránkách. 


1. 3. 2001

Dostal jsem tip na stránky, jejichž příběh má nespornou spojitost s Tvůrci křídel. Jejich adresa je http://www.odysseylink.net/. Jedná se zatím o nejlépe zdokumentované blízké setkání třetího druhu, které znám. Jeho cena je  mimo jiné v tom, že evidentně mimozemská bytost potvrdila autorovi stránek existenci Centrální rasy.

Poznámka: Tyto stránky již byly z internetu odstraněny, tudíž je zbytečné je hledat.


Webmaster

Naposled upraveno: 14. listopadu 2007