Aktualizace Úvod k projektu Projekt Ancient Arrow ACIO Rozhovory a kniha Poznámky novinářky Tvůrci křídel

Aktualizace

Kéla zvuků a Sága rodu Bocků
Les Whale a jeho bádání
Spojitosti Tvůrců křídel se Ságou
Sága rodu Bocků

Sága - Důkazný materiál

Prolog

Sága

Ior Bock

Abeceda - mistrovský klíč k poznání

Chrám

Vykopávky za posledních pět let

Tři zlatí Bockové

Korespondence

Mytologie Bocků a Kajaanský hrad

 

Aktualizace informací

Signál WOW - vesmírná depeše rozluštěna

Romulovi potomci a jejich metody

Odkazy na příbuznou tématiku

 

Sága rodu Bocků - úvodní informace

Kdo jsou ty společnosti...?

??? OLIN na obzoru ???

Magazín NEXUS a Tvůrci křídel

Webmaster promluvil
Lucent technologies & Bell Labs

 

Úvodní stránka

Domů

Rekapitulace a poděkování

 

Sága - Důkazný materiál

 Sága

Dlouho předtím, než se na Zemi objevila velká náboženství, jak je známe dnes, existovala pouze jediná planetární civilizace: pohanství. Tradice Ságy pochází z těchto dob, které jsou omnoho dřívější, než současný světonázor vůbec připouští.

Onoho času, který je nazýván RÁJEM, lidé žili v harmonii se sílami a zákony přírody. V těchto dobách zemská os stála kolmo ke slunci. Z tohoto důvodu existovala země na severním pólu s průměrem 250 km, kde slunce nikdy nezapadalo ale neustále opisovalo zlatý prstenec na horizontu. Tato země se nazývala země prstence Uudenmaa, sluneční krajina. Dnes tato země je součástí jižního Finska. V dobách Ráje byl jižní pól umístěn v oceánu. Centrem Uudenmaa bylo město, jenž bylo vystavěno na sedmi pahorcích a sedmi ostrovech. Byla to kolébka lidstva a jmenovala se HEL. Celá planeta byla rozdělena na „krajiny prstenců“, jenž všechny měly svá centra, která byla propojena s Helem. V Uudenmaa žil národ Aserů. Ve vnějších krajinách prstence žili Vanerové (národ Van), kteří pocházeli z Aserů.

Lidstvo bylo jako jedna rodina, která byla rozdělena na pět tříd:

Piru-et, Rus-et, Jarl-et, Karl-et, Trel-et (viz obrázek).

Piruetové a Rusetové byli Aserové z Uudenmaa, Jarletové, Karletové a Treletové byli Vanery, a žili mimo Uudenmaa. Aserové mluvili jazykem Rot (čti: rút), ze kterého pochází dnešní švédština. Pro Vanery vytvořili ve všech krajinách prstence jazyk VAN (čti: uan), který je přirovnatelný ke dnešní finštině. Piruetové vytvořili Rusety, Rusetové vytvořili Jarlety, Jarletové vytvořili Karlety a Karletové vytvořili Trelety. Takto byla zajištěna pyramidová rodinná struktura.

Vrchol pyramidy tvořila rodina Bocků (Piruetové), a byli to PER (Otec Všech) a ELLA (Matka Země), BOCK a SVAN, kteří měli nejméně 12 synů a 7 dcer. Prvním synem byl RA (Ers), první dcerou byla MAYA (Maj). Tito se stali králem a královnou rodiny ve svých dvacetisedmi letech. Neměli žádné děti, ani jejich dalších deset bratrů a šest sester. Když dvanáctý syn dospěl do věku 27 let, převzal místo po svém otci a stal se novým BOCKEM, který zas měl 12 synů a 7 dcer s novou SVAN, kterou si vybral mezi Vanery.

Spolu s DISAMI (kmenovými matkami) BOCK měl druhotřídní Rusety, kteří sestávali z Rabiů, Narů, Dis, a Sienar. Rabiové se stali praotci krajin prstenců mimo Uudenmaa. Narové představovali mužskou část a Sienary ženskou část informačního systému, který se rozšířil z Helu po celé planetě.

Díky Bockovi, který je Lemminkäinenem, byl v zemi vybudován chrám 30 km východně od Helu. Horní část tohoto chrámu sloužil pro ceremoniální účely. Větší spodní část tvoří skladiště, zaplněné předměty a uměním této heathenské kultury. Sbírka byla rozšiřována miliony generací až do ledové doby, která byla způsobena převrácením zemské osy před 50 miliony 10.008 lety.

Po této katastrofě, takzvaném První Ragnarök bylo kolem 50% severní a jižní polokoule pokryto ledem. Pokračování života bylo možné pouze v rovníkové oblasti. Pokračování života bylo možné pouze v rovníkové oblasti. V Evropě led dosahoval až po Alpy a Pyreneje. Ale stejně, jako teplý Golfský proud dále plynul pod ledy Finského zálivu, náboženství Uudenmaa zůstávalo „leduprosté“. Aserové mohli žít v této oblasti, ale byli takto odděleni od Vanerů, kteří sídlili jižně od ledové oblasti. Toto období je nazýváno ALTLANDIS (All the land’s ice) a označuje počátek arktické kultury Aserů. Vanerové přežili katastrofu v rovníkových oblastech a vyvíjeli se padesát milionů let do deseti odlišných ras s deseti odlišnými jazyky, které se vyvinuli z jazyka Van. Každá z těchto ras měla svou mytologii. Králové těchto ras byli Praotci ve svých krajinách, stejně, jako byl Per Bock v HELu.

ALTLANDIS byla zničena při Druhém Ragnaröku který se odehrál před 10.008 lety, kdy se změnilo počasí. Tím se masy skandinávských ledovců pohly směrem k jihu. Pro tentokrát se Aserové zachránili, spolu s poznáním minulosti, poklady arktické kultury, jako uměním zemědělství, chovu dobytka, rostlinami a zvířaty tím, že odpluli do Gotlandu, kde žili tisíc let, čekajíc, až budou v Uudenmaa opět vhodné podmínky pro život.

Před 9008 lety se rod Bocků přestěhoval zpátky do Finska, aby obnovil HEL, systém Aserů v Uudenmaa a Vanerů v krajích prstenců.

V průběhu ALTLANDIS byl tento plán pozměněn na zjednocení lidstva do jedné velké globální rodiny po ukončení ledové doby. Výsledkem mělo být odstranění pyramidové společenské struktury v průběhu 10.000 let. Proto po ukončení ledové doby každá generace Bocka a Svan vysílala deset synů do deseti Království, k deseti různým tropickým rasám. Jejich úkolem bylo vytvořit nový informační systém. Při konkrétním provádění tohoto plánu se stávalo, že někteří z více jak 12-ti synů a dcer rodu Bocků, šli svou vlastní cestou.

První rozdělení se uskutečnilo již před 9008 lety, kdy Dan a Sven a jejich následovníci se usadili ve dnešním Dánsku a Švédsku a založili dvě nová království (Ynlinga-et a Pol-et, ze kterých se později stali Vikingové.)

Větev Svenů obydlili Švédsko, Norsko, Island, a sever Anglie. Větev Danů se rozšířila po Alpy, Pyreneje a jižní Anglii. Původní kultura Aserů existovala nadále pouze ve Finsku a Rusku (Russ-land).

Toto první rozdělení nastartovalo sérii reakcí na události, které nakonec vyústily v konečné zničení systému Aserů a Helu v roce 1050 n.l.

Podobné situace se udály tehdy, kdy se vyslanci z Helu prohlašovali za krále božského původu. Tímto způsobem se zničila sociální struktura, založená na přírodních zákonitostech. Stalo se to před 5.000 lety kvůli faraonům (Fa-Ra-Oden), před 3800 lety v Indii kvůli Krišnovi, před 3300 lety v Palestině kvůli ženám nazývaným Murse (Mojžíš), před 2000 lety kvůli Ježíši a před 1400 lety kvůli Mohamedovi. Výsledná náboženství se šířila jako divoký požár, a vysušila studnice moudrosti. Evropa byla pokřesťanšťována od roku 1008 n.l., pouze ve Finsku nadále přetrvávala kultura Aserů.

Hel byl definitivně zničen 24. července 1050 křižáckými vojsky rekrutovanými ve střední Evropě papežem Leem IX.

Rodina Bocků, jelikož věděla o tomto, takzvaném Třetím Ragnaröku uzavřela Crám již v roce 987 n.l. Pak utekli do Korvatunturi v severním Finsku, kde zůstali dvěstě let. V roku 1250 se rodina vrátila do Uudenmaa a rozdělila se na dvě větve: Boxström a Raström. Od té doby se Sága utajuje uvnitř těchto rodů. Pro její předání z generace na generaci je potřeba 20 let, a učili se jí všichni, kdo v těchto rodinách něco znamenali.

Podle tradice tohoto rodu by měl poslední žijící Bock (podle počítání rodu – 10.000 let po ledové době) v roce 1984 zveřejnit Ságu. A to se právě děje.

Leminkäinenský chrám měl zůstat zavřený tisíc let. Od roku 1987 pracuje malá skupina na jeho znovuotevření. Dnes, v roce 1992 jsme velice blízko tomuto cíli.

  -   -   -

 

Webmaster

Naposled upraveno: 22. března 2002