Aktualizace Úvod k projektu Projekt Ancient Arrow ACIO Rozhovory a kniha Poznámky novinářky Tvůrci křídel

Aktualizace

Aktualizace informací

Signál WOW - vesmírná depeše rozluštěna

Romulovi potomci a jejich metody

Odkazy na příbuznou tématiku

 

Sága rodu Bocků - úvodní informace

Kdo jsou ty společnosti...?

??? OLIN na obzoru ???

Magazín NEXUS a Tvůrci křídel

Webmaster promluvil
Lucent technologies & Bell Labs

 

Úvodní stránka

Domů

Rekapitulace a poděkování

Magazín NEXUS a WingMakers

 

Poznámka překladatele:

Tento článek, týkající se pozadí některých událostí kolem Tvůrců křídel je umístěn na stránkách australského časopisu www.nexusmagazine.com. Zdál se mi natolik zajímavý, že  jsem se rozhodl přeložit ho jako určitý pohled na to, co se v loňském roce kolem této kauzy dělo. Uvádím v úplném překladu:


Výtah z magazínu NEXUS, Díl 7, číslo 5 (srpen-září 2000) nebo v USA září - říjen 2000.
PO box 30, Mapleton Qld 4560 Australia. editor@nexusmagazine.com
Telephone: +61 (0)7 5442 9280; Fax: +61 (0)7 5442 9381 or TOLL-FREE 1-888-909-7474 in the USA/Canada
Z naší internetové stránky http://www.nexusmagazine.com/

Nové informace o stránkách WINGMAKERS

Od té doby, kdy jsme zveřejnili v NEXU 6/03 (vydání duben - květen 1999) výpisky ze stránek WingMakers, dostali jsme od našich čtenářů četné žádosti o další sledování této kauzy. 
Až donedávna jsme neslyšeli nic, ale pak jsme dostali následující věc, která tuto kauzu částečně vysvětluje.

- redaktor Kerry M. Knight


Před dvaceti sedmi lety byly nalezeny tajemné artefakty v odlehlé jeskyni v severním Novém Mexiku, v USA. Objev se skládal z 23 komor, vyhloubených hluboko ve velkém přirozeném kamenném podloží tohoto kaňonu.

Tajné, nepřiznané oddělení Národní bezpečnostní agentury (NSA), známé pod jménem Advanced Contact Intelligence Organization (ACIO), převzalo pravomoce nad projektem, zvaným Ancient Arrow.Uvnitř komor byly nalezeny nástěnné obrazy, různé cizí technologie, zašifrované hieroglyfy a optický disk s nahrávkami kódované hudby. Mezi výzkumníky se tomuto objevu začalo říkat Mimozemská časová schrána. Bylo stanoveno, že Časová schrána byla navržena a postavena "budoucí verzí lidstva, které znalo interaktivní cestování v čase". Tato pokročilá rasa si říkala "Tvůrci křídel".

V roce 1997 vědec, zvaný jménem Dr. Anderson údajně zběhl z ACIO a ohlásil tyto nálezy novinářce, která se ukrývá za pseudonymem Anna. Od roku 1998 jsou tyto informace dostupné na internetu na www.wingmakers.com.

Mark Hempel, partner a spoluzakladatel Minnesotské společnosti pro informační technologie South Bay Group, je webmasterem této domény, na kterou získal autorské právo v roce 1988. Hempel je také jeden z mála jedinců, který byl v kontaktu s anonymní skupinou, které jsou přisuzovány informace o Tvůrcích křídel.

Hempelův podíl na Tvůrcích křídel začal, když dostal informace od skupiny, která chtěla zůstat v anonymitě z různých důvodů - důvodů, které nebyly všechny plně vysvětleny. Jeho kontakt s touto skupinou pocházel ze známosti s klienty, kteří pracovali pro rezort Obrany. Hempel byl touto skupinou vybrán, aby zveřejnil tyto stránky jako jejich odborný poradce a stal se nástrojem pro rozšíření těchto informací po internetu.
"Zaplatili mi, abych založil tento "sajt" a na nic se neptal", řekl Hempel. "Když jsem dostal od této skupiny původní materiály, byly v nich obsaženy čtyři disky CD-ROM. Na prvním byly v podstatě hotové internetové stránky, druhý obsahoval hudbu z komor 1 až 23, a poslední dva fotografie obrazů z komor."

"Nikdy jsem je osobně neviděl, ale s jedním jsem mluvil po telefonu" uvedl Hempel. "Tato skupina se velice vyhýbá médiím a nechce být prozrazena. Zaujala mne žena, se kterou jsem mluvil po telefonu. Působí velice kultivovaně, výmluvně a klidně. Zpočátku mi řekla, že byla členkou umělecké skupiny založené v severní Evropě."

Tato žena později potvrdila, že tato její výpověď byla dezinformací, přiznala, že není umělkyní a nemá žádná jednání v uměleckém světě. Hempel nikdy neřekl, jaká je její původní profese. Nicméně, přijal balíček s materiály o Tvůrcích a byl požádán, aby zřídil tyto stránky.

"Jsem stále placen za dohled nad stránkami a zajištění jejich bezpečnosti. Skupina dává přednost zůstat anonymní, a to se mi líbí."

Tato stejná žena každý měsíc volá Hempelovi a zjišťuje, jestli nebyly nějaké problémy s bezpečností těchto stránek. 

"Zaznamenal jsem nějaké útoky na sajt, týkající se přepisů interview. Některé fotografie se ztratily, další byly tajemně přidány," poznamenal Hempel. Je ještě spousta dalšího materiálu, pocházejícího od této skupiny, ale doposud není zpřístupněn, kromě nové hudby (komory 11 až 17) a třetího interview.

"Nedostal jsem povolení zveřejnit teď tento materiál," říká Hempel. 24. listopadu 1998 se na internetu objevila zpráva v diskusní skupině alt.art.video, o které koluje podezření, že ji zaslal sám Hempel. Ve zprávě se říká, že on vyrobil celý obsah stránek, a že WingMakers měla být ve skutečnosti formou multimedálního umění, které bylo vytvořeno jako matrice pro film, či televizi.

"V měsíci, kdy byl sajt uveden do provozu, "se o mně objevilo spousta e-mailů a zpráv v různých konferencích," říká Hempel. "Nepsal jsem jim. E-mail o multimediální skupině je mi znám, ale nepsal jsem ho já."
Později toho samého roku Hempel vložil na všechna díla a hudbu Wingmakers autorská práva, aby odradil od pirátského chování internetovou komunitu. Ve skutečnosti nebyla poskytnuta žádná "úřední" práva.

Umění a hudební soubory Wingmakers, spolu s nově uvolněnými nahrávkami z komor 11 až 17, nakonec skončily v rukou hudební společnosti SoulFood Ltd., za účelem komerční distribuce.

"Není žádná spojitost mezi WingMakers a SoulFood Media," vysvětluje Hempel, "kromě faktu, že byli vybráni touto skupinou k tomu, aby anonymně rozšiřovali jejich hudbu. SoulFood je pouze distributorem této hudby." Naproti domněnkám mnoha lidí, Hempel potvrzuje, že SoulFood nearanžovala a neprodukovala tuto hudbu jako takovou - tato fáma pochází z faktu, že Hempelovo jméno se objevuje v poznámkách na obalu CD s názvem Breathe, jenž bylo vyrobeno SoulFood Media.

Na otázku odkud tedy hudba pochází, Hempel říká: "Původ této hudby je anonymní. Jak to chápu já, SoulFood uvolní hudbu z komor 11 až 17 (která není v současnosti dostupná na stránkách internetu) v červnu. Zatímco SoulFood je komerční organizací, funguje spíše jako neziskové hudební družstvo.

"Věřím, že SoulFood byl vybrán pro svůj vztah k domorodým hudebním formám, a jeho vlastník, Gordy Schaeffer, je nějakým způsobem spojen se skupinou stojící za stránkami WingMakers. Vydavatelství SoulFood, jak to chápu já, bylo také dáno povolení používat umění a hudbu ze skutečné lokality v Novém Mexiku."

Kontaktovali jsme pro další informace Heidi Schaefferovou ze SoulFood Ltd., která uvádí: "SoulFood získala povolení od Marka Hempela, webmastera stránek o WingMakers, aby distribuovalo novou hudbu a umění Tvůrců křídel" a dodává: "Dostali jsme také výhradní práva k distribuci této hudby."

Když jsme se na to zeptali Marka Hempela, odpověděl: 

"Pravda je, že potřebovali mou pomoc, aby dali hudbu a umění dohromady. Ale já to nevidím jako "povolení". Pouze předpokládám, že Heidi nechce odhalit cokoliv o skupině kolem WingMakers. Věřím, že mezi ní a SoulFood byla vytvořena určitá smlouva." Hempel přiznává, že vlastní velké soubory celé grafiky, které poskytl SoulFood jako podklad pro obal alba WingMakers, spolu s hudebními soubory pro mastering.

"Mohu pouze říct, že kvalita hudby a obrazů je velice výjimečná, a že to není něco, co by se dalo dát dohromady v nějaké garáži. Kdokoliv to vytvořil, měl k dispozici špičkovou digitální techniku." Hempel tvrdí, že důvod, proč byl skupinou vyhledán a najat jako její technický zástupce je ten, že skupina dává přednost nezabývat se médii či komerčními zájmy, a cítí nezbytnost zůstat v pozadí. "Není to potřeba" - uvedl dále. "Dali mi vše, co je nezbytné k hostingu těchto stránek, a já na oplátku pracuji s jejich agenty, jako SoulFood na tom, aby byly tyto materiály zveřejněny pod jejich (skupiny kolem WingMakers, pozn. překl.) dohledem.

Kontaktovali jsme Gordyho Schaeffera ohledně spojení jeho společnosti s WingMakers, a dostali jsme tuto odpověď: "Stejně, společnost SoulFood pracovala tři roky na dešifrování optických dat a na jejich konverzi na zvukové frekvence."

Ve skutečnosti, SoulFood nemá nic spolešného s převodem z optického disku. Podle Hempela, jsou ty tři roky práce, na kterou Schaeffer odkazuje informací, kterou dostal od skupiny kolem WingMakers. V žádném případě to není jeho osobní úsilí.

"Tu hudbu mi poslali kompletní," řekl Hempel. Schaeffer byl pověřen zpracováním pro komerční účely, výrobou obalu a distribucí na trh. Hempel přiznal, že Schaeffer pravděpodobně vědomě nechal prosáknout dezinformace ohledně úlohy SoulFood ve vydání díla WingMakers. "Když (Gordy) řekl "tři roky", poskytl do určité míry dezinformaci (pokud jde o jeho zapletení se do této věci), prostě pouze předal informaci, kterou dostal od skupiny."

Když jsme žádali Schaeffera, aby se k tomu vyjádřil, řekl: "Nemám nic, co bych k tomu řekl." Když jsme ho požádali aby podal další informace o výše zmíněné skupině, prohlásil: "V této chvíli nemám další informace. Všichni, kteří se podílejí na této věci zůstávají v anonymitě z rozličných důvodů." Je velice zřejmé, že SoulFood Ltd. projevuje mimořádnou nervozitu při rozhovorech na téma WingMakers a má sklony uhýbat od veřejného uvádění jakýchkoliv detailů. WingMakers se stává uvnitř SoulFood velice nejasným projektem, a společnost udělala vše pro to, aby nedošlo k odhalení jakýchkoliv informací z jeho pozadí široké veřejnosti.

V roce 1999 Hempel řekl, že skupina kolem WingMakers v současné době neustále pracuje na knize, která by vysvětlovala skutečnou situaci kolem WingMakers, a polemiky kolem nich.

"Nečetl jsem ji, jenom vím, že plánují zveřejnit ji na internetu někdy v létě a zdarma. Rovněž se mi zdá, že některé informace zveřejněné na stránkách WingMakers, jsou alespoň částečně dezinformací, jelikož Anna uvádí, že ta kniha bude pojednávat o "skutečném zpodobnění" příběhu, ač napsaného ve smyšleném kontextu, aby ochránil totožnosti zúčastněných. Řekl jsem, že bych měl dostat prvních pár kapitol v červnu (1999, pozn. překl.), a zbytek na podzim."

Pokud se týká pravé identity skupiny a ženy, která byla v kontaktu s Hempelem, vyvstává mnoho otázek. Aby zamezil spekulacím, Hempel řekl, že tato žena nikdy neprohlašovala, že je novinářkou Annou, nebo její zpodobněnou "životní kopií", nebo že by měla jakýkoliv vztah s takzvanou ACIO.

"Vlastně jsem se jí na to nikdy neptal," připustil Hempel, ale, "pracoval jsem s dostatečným počtem vládních agentur, abych věděl, kdy se mám ptát, a kdy ne." Hempel naznačuje, že na tom nezáleží. "Pokud mi bude platit, a poskytovat dobrý obsah svých stránek, do té doby jí budu pomáhat, a respektovat její přání zůstat v anonymitě."

(zdroj: Napsal Kerry M. Knight, knightk@sentex.net, 27. května 2000) 


Další zprávy od webmastera WingMakers

Když jsem dostal tento článek Kerryho Knighta, rozhodl jsem se, že bude nejlepší spojit se přímo s Markem Hempelem, a zeptat se ho, jak chápe tyto fakta, zde prezentované. Následuje e-mailová komunikace mezi mnou a Markem, přetisknuta s jeho povolením. Budeme vás informovat o dalším vývoji událostí, jakmile se dozvíme něco nového.

-Redaktor


3. červenec 2000

Komu: mhempel@southbaygroup.com 

Milý Marku,

chtěl bych aktualizovat článek o WingMakers, jenž jsme zveřejnili v dřívějším vydání magazínu NEXUS. Chtěl bych začít u tebe, jak jsi se o tom mnohokrát zmiňoval. Prosím, dej mi vědět, jestli jsi rád tomu, co se ti přisuzuje, atd.

Těším se na tvou brzkou odpověď.

S pozdravem
Duncan

(Následuje výše uvedený článek...)


3 červenec 2000
Od: Mark Hempel, mhempel@southbaygroup.com

Milý Duncane,

děkuji za článek. Souhlasím s jeho obsahem. Jenom mohu aktualizovat pár informací.
1) Dostal jsem 1050 stránkovou knihu, a byly mi dány instrukce zveřejnit prvních 250 stránek na stránkách WingMakers, a to v polovině července. Četl jsem celou tuto knihu a musím říct, že je mimořádně zajímavá. Je napsaná ve smyšleném kontextu - něco jako sci-fi román, a podrobně líčí objev lokality Ancient Arrow, ACIO a Tvůrce křídel. Bude k dostání zdarma. Pravděpodobně ji zpřístupním ve formátu PDF, a bude k dispozici přibližně za dva týdny. Říkal jsem, že jsou dvě verze této knihy: jedna je anonymní, a druhá pravděpodobně zveřejňuje fakta (jména, místa, atd.). Mám tu první verzi, a to je ta, kterou zveřejním na stránkách.

2) Pokud se týče hudby, chtěl bych podat další podrobnosti: Kdaždý soubor jednotlivých skladeb má přibližně 80-100 digitálních zvukových vzorků, jenž byly "hudebně" zaranžovány na discích, které jsem původně dostal. V tomto smyslu jsou tyto skladby "kompletní". Tyto samé digitální soubory byly poskytnuty společnosti s názvem SoulFood Media, k produkci a distribuci. Muž jménem Gordy Schaeffer (majitel SoulFood Media), produkoval hudební soubory, ale musel je upravit a redukovat je, protože nebyl schopen použít současné osmdesáti stopové nahrávání instrumentací a vokálů. V tomto procesu, také upravil aranžmá těchto hudebních vzorků, či "vrstev" tak, aby dostal komerčnější zvuk. Původní vzorky nezněli dost komerčně, i když jejich kvalita a věrnost reprodukce byla výjimečná. 

Slyšel jsem ty soubory v původním stavu a mohl jsem cítit ty melodie, ale teprve po jejich výrobě se staly muzikálními... přinejmenším podle mého hudebního standardu. A také, znám Gordyho již kolem čtyř let, ještě předtím, než jsem dostal disky a věděl cokoli o WingMakers. Poskytl jsem své kontaktní osobě ze skupiny kolem WingMakers spojení na Gordyho a oni si ho v podstatě najali aby vydal a distribuoval tuto hudbu. Když jsem zakládal NetRadio Network, Gordy byl mým zaměstnancem. Proto ho znám. Doufám, že ti tyto informace přijdou vhod.

S pozdravem
Mark


3 červenec 2000

Komu: mhempel@southbaygroup.com

Milý Marku,

Díky za Tvou rychlou odpověď. Je nějaká naděje, že bych mohl dostat plnou druhou verzi té knihy? Ovšem, pochopím, kdybys ji nebyl schopen, nebo neměl povoleno poskytnout, ale nedá mi, abych se nezeptal. (Jestliže by ta šance byla, předem slibuji neposkytovat třetím osobám, nepřetiskovat z té knihy cokoliv. Musím přiznat, celá kauza kolem WingMakers má rozhodně moje velké sympatie.)
Ejhle, málem bych zapoměl: Jak moc jsi nadšen z toho, že jsme zveřejnili tuto tvou poslední aktualizaci, kterou jsi nám poslal?

S pozdravem
Duncan


4 červenec 2000 

Od: Mark Hempel, mhempel@southbaygroup.com

Milý Duncane,

Mám plnou, první (anonymní), ne však druhou (skutečnou) verzi knihy. Můj kontakt mi řekl, že existují dvě verze; ale ve skutečnosti jsem tu druhou ani neviděl, ani nečetl. Předpokládám, že pod tlakem vnějších okolností by mohli poslat druhou verzi později. Tato první varianta je přesná (alespoň mi to bylo řečeno,). Pouze jména, místa, atd., byla poněkud pozměněna, ale v jakém rozsahu, to nevím. 

Pokud se mne týká, můžeš zveřejnit cokoliv, co jsem ti řekl. Můj kontakt s přeje, aby knihu četlo tolik lidí, kolik to jenom bude možné, proto bude poskytnuta zdarma. Nejsem si zcela jist, proč zatím uvolnili pouze čtvrtinu knihy. Zatím mi nepovolili publikovat další věci (jako např. další rozhovory). Zdá se, že mají určitý časový plán v uvolňování těchto informací.

Dobrým příkladem jsou obrázky. Chtěl bych, aby lidé měli možnost je vidět v rozlišení blízkém originálu. Jsou vrstveny právě tak, jako hudby: v každé obrazové kompozici jsou obrazy v obrazech, které nejsou rozeznatelné ve formátu JPEG. Ale znovu říkám, že jsem dostal zvláštní instrukce nezveřejňovat soubory s vysokým rozlišením. Vytisknul jsem si dva z těchto souborů v rozlišení 5.000 DPI a jsem přesvědčen, že by prodali tisíce těchto obrazů, kdyby jenom chtěli. Je to neuvěřitelné, jak vedou zrak kolem dokola a dovnitř kompozice ( Musím ti vysvětlit, že jsem vášnivý sběratel umění). Jeden obraz mám zarámovaný ve své kanceláři, a kdokoliv jej vidí, chce ho okamžitě koupit. Musím jim říkat, že je od neznámého umělce, na kterého nemám kontakt. (Což je konec konců pravda). Další mám doma, a je to jediný umělecký kousek ze všech, které jsem kdy viděl, který doslova "vysává" vědomí z těla, když se na něj intenzivně dívám dostatečně dlouho.

Kdykoliv se ale zeptám svého kontaktu na obrazy, prostě řekne, že ještě není čas zveřejnit ty soubory s vysokým rozlišením. Takže nabývám dojmu, že všechno se podřizuje nějakému předepsanému časovému plánu. Ovšemže, oni nespěchají.

Duncane, doufám, že ti tyto informace pomohou. A ještě ke tvé specifické otázce: Nemohu pustit cokoliv - dokonce ani ne první verzi té knihy - pokud k tomu nedostanu oprávnění. Mám několik přátel, kteří na mne z času na čas naléhají, ale dostávají stejnou odpověď, jestli tě to potěší. Lituji.

S pozdravem,
Mark


Webmaster

Naposled upraveno: 16. září 2007