Aktualizace Úvod k projektu Projekt Ancient Arrow ACIO Rozhovory a kniha Poznámky novinářky Tvůrci křídel

Aktualizace

Aktualizace informací

Signál WOW - vesmírná depeše rozluštěna

Romulovi potomci a jejich metody

Odkazy na příbuznou tématiku

 

Sága rodu Bocků - úvodní informace

Kdo jsou ty společnosti...?

??? OLIN na obzoru ???

Magazín NEXUS a Tvůrci křídel

Webmaster promluvil
Lucent technologies & Bell Labs

 

Úvodní stránka

Domů

Rekapitulace a poděkování

Rekapitulace a poděkování

Historie těchto stránek je poznamenána několika zvláštními "shodami okolností" které nakonec vedly k jejich vzniku. V závěru roku 2000 se mi dostal do rukou slovenský časopis "Internacionál Express", jenž popisoval ve stručnosti objev časových schrán a odkaz Tvůrců.

Po návštěvě stránek www.wingmakers.com jsem konstatoval, že tento, pro někoho možná kontroverzní materiál, má natolik závažnou informační hodnotu, že je nutno jeho obsah zpřístupnit českým čtenářům. Prohledal jsem internetové sajty, diskusní skupiny a archivy, a zjistil spousty protichůdných a matoucích informací. Existují stránky, jenž podsouvají Marku Hempelovi (webmasterovi www.wingmakers.com) různé pohnutky, a stylizují ho do pozice falzifikátora. Existují různé výhrady vůči autentičnosti materiálů, ať již hudebních, grafických, či textových. Dále se tyto materiály přisuzují anonymní umělecké skupině ze severu Evropy, která je vytvořila za účelem proražení do světa showbyznysu. Ta skupina se ale ze všech sil snaží zůstat v anonymitě. Celou kauzu provází  mailování z falešných adres, vedoucích do anonymních knihoven, a spousta nepodložených tvrzení vydávaných za vědecké expertizy. Z celého toho mumraje člověk nabude dojmu, že někomu vysloveně tyto stránky vadí. Že by zde přece jenom platilo pořekadlo o potrefené huse? 

Jediné oficiální spojení se skupinou kolem Tvůrců, které Mark Hempel potvrzuje, je telefonické spojení. (Mně osobně pak potvrdil, že má s těmito lidmi v této chvíli pouze poštovní spojení - dopis zveřejněn na jiném místě těchto stránek. pozn. webmastera)  Jednou měsíčně mu prý volá žena, a dá mu instrukce o dalším postupu s těmito materiály, které mu byly doručeny poštou ke zveřejnění na internetu.

V následujících týdnech byly provedeny překlady a vytvořeny tyto stránky, za jejichž vznik vděčím také několika dalším lidem, a to především:

blíže nespecifikované osobě z mého okolí, která si vysloveně nepřála být jmenována a dále přátelům:

 Jendovi z Bystřice n. Olší, který věnoval spousty hodin práce extrakci zvuku z původních souborů,

Honzovi z Třince za čas věnovaný překladu knihy Projekt Ancient Arrow,

Firmě Kalivoda za převod textů knihy do formátu PDF,

Jardovi z Prahy, jenž nám je velikou pomocí svým nadšením, vhledem a zpětnou vazbou,

příteli Pavlovi z okolí Brna, jenž svůj přístup a nadšení vždy doprovázel i konkrétními činy,

paní Janě z Karviné a dalším přátelům a příznivcům, za velkou podporu svým přístupem k filosofii Tvůrců,

panu Vratislavovi, který se zasloužil o překlad části textů,

všem přátelům ze sfér mimo naši pozemskou pláň, jejichž podporu a pomoc vnímám každodenně a konečně

samotným Tvůrcům křídel a Prvotnímu Zdroji, kteří vedou naše kroky a vnuknutí směrem k dokončení tohoto díla.

Webmaster

Naposled upraveno: 21. října 2004