Aktualizace Úvod k projektu Projekt Ancient Arrow ACIO Rozhovory a kniha Poznámky novinářky Tvůrci křídel

Aktualizace

Aktualizace informací

Signál WOW - vesmírná depeše rozluštěna

Romulovi potomci a jejich metody

Odkazy na příbuznou tématiku

 

Sága rodu Bocků - úvodní informace

Kdo jsou ty společnosti...?

??? OLIN na obzoru ???

Magazín NEXUS a Tvůrci křídel

Webmaster promluvil
Lucent technologies & Bell Labs

 

Úvodní stránka

Domů

Rekapitulace a poděkování

Úvodní stránka aktualizací


  Poznámka webmastera:

V tomto úvodu by měly postupně přibývat články, které zaujímají vůči fenoménu Tvůrců otevřené stanovisko a postoj zkoumání a hledání ve svém nitru.

Z velkého šumu, který vznikl na internetu kolem Tvůrců křídel , předkládám některé materiály jenž, dle mého názoru, mají vypovídací hodnotu blízkou pravdě.

Takového charakteru je například článek v australském magazínu NEXUS, nebo článek s výpovědí Marka Hempela na serveru CAUS.

Na internetu je možno nalézt různé pohledy na tento fenomén. Názory jiných lidí se mohou někdy podstatně lišit. Vesměs je možno v těchto názorech číst všechno jiné, než snahu o zpytování svého vyššího Já. Kdo co prezentuje, tím se stává. Člověk je schopen projevovat navenek pouze to, co ho naplňuje. Nic jiného. Každý z nás je na své cestě vývoje v této realitě v jiném bodě. Z toho důvodu je potřeba vnímat pozorně hlavně impulsy ZEVNITŘ své duše. Zjišťovat, jak ona rezonuje, prociťovat a naslouchat jejímu vnitřnímu hlasu. 

Pravd bývá na tisíce, proto je již léta mým ideálem taková pravda, jejíž kriteriem je LÁSKA. Láska, jako síla, jenž sleduje a preferuje objektivní cíl před subjektivním. Pokud je pouze náznak toho, že je tomu jinak, není to ta pravá láska, a tím pádem její pravda má omezenou platnost. I v dnešní době platí slova prorokova: "Kdo chce být mezi vámi prvním, ať je služebníkem všech". 

Mějme na paměti, že na názorech nezáleží, ať jsou jakékoliv. Třeba by pocházely od jakékoliv duchovní autority. Daleko větší hodnotu má vlastní zkušenost. To co je dobré pro jednoho, nemusí být dobrým pro jiného. Ten kdo má odvahu vyslovit svůj soud, byť i s dělostřeleckou podporou tzv. "očividně jasných důkazů a fakt" ať ví, že jednou se třeba může stát obětí stejného soudu. Proto mi nepřísluší posuzovat nic z toho, co je tady napsáno. Mým úkolem je informovat. 

Tyto stránky nejsou určeny pro každého, kdo tady zabrousí. Především ne pro zaryté skeptiky, nebo jásavé optimisty. Tito lidé se zpravidla drží svého světa domněnek. Jsou pouze pro ty, kteří po jejich přečtení udělají výše uvedenou věc, tedy na své životní cestě se na chvíli zastaví a začnou zpytovat své vyšší Já. Začnou zkoumat, co se jim tady říká. Začnou postupně odhalovat souvislosti, ať již více, nebo méně skryté. A možná začnou konečně přicházet na to, jak málo toho ještě vědí...

Přeji Vám, aby vše, co je zde uvedeno, Vám bylo k dobru, ať již jakýmkoliv způsobem.

Yanchee

Webmaster

Naposled upraveno: 16. září 2007