Aktualizace Úvod k projektu Projekt Ancient Arrow ACIO Rozhovory a kniha Poznámky novinářky Tvůrci křídel

Signál WOW - vesmírná depeše rozluštěna!

Zpět na Aktualizace informací

 

Úvodní informace

Vesmírná depeše rozluštěna

Další zcela nedávné objevy

 

Domů

Jak to celé začalo:


Tento příběh začal před více jak deseti lety, kdy se pan Ludvík Tuček, umělecký sochař z Havířova dostal k sadě signálů, která byla přijata v roce 1977 v Delaware v USA. Tyto signály dostaly název "WOW".

Pro mne začal relativně nedávno, asi před dvěma lety, kdy pan Tuček vydal svou knihu 12 čísel z kosmu. Dva roky trvalo, než jsem zkonsolidoval své aktivity a našel si cestu k autorovi, jenž bydlí od mého domova necelých 25 km! Ihned, jakmile jsem se dozvěděl, že byla napsána taková kniha, mi má intuice říkala, že to bude vážná věc, ne žádný podvod. Bohužel, dlouhou dobu jsem nebyl schopen onu knihu sehnat. Nebyla nikde, v žádném knihkupectví. Nezbývalo mi, než zkusit kontaktovat přímo autora samotného. Povedlo se mi získat e-mailovou adresu, tak jsem to zkusil, a napsal. Za několik dnů jsem dostal na svůj mobil SMSku, a panu Tučkovi jsem zavolal. 

Od té doby sled událostí nabírá tempo. Na prvním společném setkání v jedné známé havířovské restauraci jsme seděli s přáteli a naslouchali vyprávění z jiného světa...

Pro lepší pochopení toho, proč "jeden havířovský sedlák" (jak se autor sám o sobě vyjadřuje) dokázal rozluštit něco, s čím si nedovedly poradit vědecké kapacity vybavené moderní technologií, je třeba porozumět tomu, kdo je to vlastně Ludvík Tuček. 

V dnešním světě je zvykem, že lidé, kteří jsou hodně vidět v médiích, jsou tak nějak "automaticky"  považováni za chytré, inteligentní a kompetentní. Média samotná tento jev podporují, i když mnohdy velice nehorázným a primitivním způsobem. Řeknu příklad: Když je třeba v televizi vyjádření k věcem duchovním, pozve se zpravidla některý ze zmedializovaných katolických duchovních. Je třeba názor odborníka na homeopatii - pozve se předseda lékařské komory. Názor astrologa - okamžitě je k dispozici mediální tvář. Média nemají schopnost rozlišovat základní příslušnost k odbornému paradigmatu, jenž daný člověk představuje a které vlastním názorem zastupuje. Proto se pak názor vědce, pana XY v médiích prezentuje jako názor celé zmíněné odborné veřejnosti. 

Problémem pana Tučka je, že nepatří k žádné z medializovaných vědeckých komunit, nikdy v životě se nepodílel na žádném jiném vědeckém výzkumu, než na výzkumu této kosmické depeše, a celou tu práci dělal dlouhá léta v podstatě úplně sám. Úplně nepochopitelná záležitost, pokud ale nesednete spolu s tímto člověkem ke stolu, nepodíváte se mu do očí a nezačnete naslouchat jeho vyprávění. V tu chvíli uvidíte, že za neučesaným až drsným projevem tohoto člověka a jeho docela všedním zevnějškem se skrývá duch génia s citlivou, velice intuitivní povahou. Pokud budete tiše sedět a naslouchat můžete se dozvědět něco, co se nedozvíte nikde jinde, v žádné učebnici.

Koho tedy média mohou pozvat jako oponenta člověku, který udělal za svůj život něco tak výjimečného, že je to srovnatelné s kterýmkoliv význačným vědeckým objevem? Kdo je kompetentní posoudit práci, kterou pan Tuček vykonal, neomezován  stanovenými pravidly a postupy myšlení tradiční vědy? Kdo ještě dokáže syntetizovat vědu a umění takovým způsobem, aby jejich synergický efekt dokázal zázrak? Podle autorových slov, ani jedna z "vědeckých kapacit" se kterými měl co do činění, nebyla schopna vůbec, byť i jenom nahlédnout, pod pokličku tohoto tajemství. Zatím nikdo z těch, které kontaktoval, nepochopil obrovský význam a dosah informací, jenž jsou ve zprávě ukryté!

Z těchto důvodů zůstává signál WOW pro vědce záhadou. Úžasné mimozemské technologie, které jsou obsahem tohoto poselství, není možno využívat hlavně kvůli krátkozrakosti, nadutosti, pýše, aroganci a školometství těch, kteří dnes nesou mocenské žezlo vědy.

Vy, přátelé, kteří navštěvujete matematicko-fyzikální fakultu, vezměte za svou možnost vytvoření diplomové práce, která by buďto prokázala pravdivost, anebo popřela výsledky výzkumu signálu WOW. Základní informace o tomto výzkumu je uvedena na těchto stránkách. Podrobnější informace je možno získat z knihy Ludvíka Tučka 12 čísel z kosmu.

S laskavým svolením pana Tučka uvádím zde základní informaci o provedeném výzkumu signálu WOW. Tato informace má za účel vyprovokovat diskusi za účelem angažování určitého počtu odborníků a lidí s otevřenou myslí ochotných podílet se na dalším výzkumu v jednotlivých oblastech informací, dekódovaných ze signálu. Zejména je potřeba dobré matematiky, astronomy, genetiky, fyziky a technické inženýry, kteří by mohli realizovat výzkum v naznačených oblastech. Bylo by nejvhodnější, aby tento výzkum probíhal mimo oficiální proud vědy, z několika důvodů. Za prvé - oficiální věda (nebo lépe - její představitelé) evidentně nepřeje alternativním proudům výzkumu, proto by neměla mít jakýkoliv, byť i dílčí prospěch z jejich realizace. Za druhé téma, které je tady panem Tučkem naznačeno, se týká základních problémů a potřeb lidstva. Jejich definitivní vyřešení není v zájmu jakýchkoliv vládnoucích a mocenských struktur, jenž jsou s oficiální vědou "sešvagřeny". Spíše opačně - a to říkám s plnou otevřeností a odpovědností - zatím převažují tendence mocných veškeré důležité objevy zavírat do trezorů. Pokud se povede provést výzkum bez dohledu "Velkého bratra" mohlo by to mít nedozírné pozitivní dopady pro další vývoj lidstva.

Ještě jedna věc mi leží na srdci. Pokud se nenajde v zemích českých nikdo, kdo by se tímto fenoménem seriózně a zodpovědně zabýval, vyvstane nutnost požádat o spolupráci vědce z jiných krajin. Bylo by škoda, aby se naše národní cítění rozplynulo s ukončením sportovních mistrovství a aby opět, jako již mnohokrát, skončil významný objev za hranicemi naší vlasti.

Webmaster


Signál WOW - vesmírná depeše rozluštěna

Webmaster

Naposled upraveno: 06. srpna 2007