Aktualizace Úvod k projektu Projekt Ancient Arrow ACIO Rozhovory a kniha Poznámky novinářky Tvůrci křídel

Poznámky novinářky

Poznámky získané od Dr. Andersona z ACIO

 

Anna je novinářkou, kterou původně kontaktoval Dr. Anderson  (dezertovaný vědec z ACIO) aby jí dal k dispozici příběh o Tvůrcích Křídel ke zveřejnění. V této části je uvedeno několik poznámek, které se vztahují k její dřívějším rozmluvám s Dr. Andersonem. Anna chce tuto kapitolu doplňovat novými informacemi, tak brzy, jak to jenom bude možné.

Napsala Anna, dne 27. května 1998

Následuje několik mých poznámek, zapsaných v průběhu rozhovorů s Dr. Andersonem, během posledních dvou prosincových týdnů roku 1997 předtím, než zmizel - přinejmenším z mého dosahu.


Dr. Anderson je o 6 stop vysoký, váží kolem 170 liber, má poměrně dlouhé černé vlasy, a podle všeho má Peruánský původ, nebo přinejmenším je někde z Jižní Ameriky (i když jsem se ho na to nikdy neptala). Hádala bych mu kolem padesátky, i když má jenom několik pramenů šedivých vlasů.

Zavolal mi z čista-jasna jednoho dne v polovině prosince roku 1997. Začal mluvit něco, jako: "Jmenuji se Dr. Anderson,a mám tajné informace o budoucnosti lidstva, které dokazují existenci technologie cestování v čase." Jsouce novinářem z povolání, věnovala jsem mu pozornost, ač moje skeptická přirozenost jela po celou dobu rozhovoru na plné obrátky. Vždy předpokládám, že fantastické povídky jsou ve skutečnosti falešné, i když vypravěč si může myslet, že jsou pravdivé. Takto jsem přistupovala i k Dr. Andersonovi. Cítila jsem, že je opravdový a upřímný, ale že je pravděpodobně podveden, nebo v omylu.

Nicméně, přesvědčil mne dost, abych mu slíbila schůzku, takže jsme se setkali za pár dnů v jedné kavárně blízko mého bydliště. Neodpovídal mé stereotypní představě vědce. Ve svém projevu byl mnohem více intelektuálský a elegantní, a vypadal spíše jako agent společnosti Fortune 100, než cokoliv jiného. Jeho osobní kouzlo a výmluvný projev na mne okamžitě zapůsobil, a věděla jsem, že toto není vnitřně nestálý typ muže, náchylného k neslušným návrhům.

Řekl mi, že si na svoje rodiče nevzpomíná, a že se ho ujal člověk, zastávající vysokou funkci v ACIO, takže celý jeho život byl tím, či oním způsobem spojen s touto tajnou organizací. Jeho adoptivní otec ho vychovával sám. Bylo mu řečeno, že jeho matka zemřela na rakovinu prsu krátce po jeho adopci, v jeho dvou letech. Navštěvoval nejlepší soukromé školy, a navíc mu byli poskytnuti zvláštní učitelé z ACIO, kteří ho později učili.

Do čtrnácti let vyrůstal jako normální chlapec, a pak se dostal pod formální poručnictví svých budoucích kolegů z ACIO. V sedmnácti letech se rozhodl opustit školu a vstoupit do ACIO jako asistent, ač říkal, že v tom čase se to volalo Laboratoř zvláštních projektů NSA. Jeho asistentství trvalo dva roky, a nikdy nepokračoval studiem řádné univerzity, ačkoliv má znalosti v oblasti fyziky a dalších věd, které daleko překračují osnovy nejlepších univerzit.

Uvedl, že si vždy myslel o sobě, že má průměrnou inteligenci, až dokud nezačalo jeho školení za asistenta v ACIO. Říkal, že mají technologie, které stimulují některé vlastnosti centrální nervové soustavy a mozku tak, že si zvýšil inteligenci až o 500%. Navíc, prohlásil, že tam byla technologie genetické implantace, která zvyšuje schopnost zapamatování a udržení si informací natolik, že celé vědecké jádro ACIO má dokonalou fotografickou paměť. To jim umožnilo vybudovat skupinovou inteligenci, která daleko převyšuje inteligenci jakéhokoliv jednotlivce. Tyto technologie - prý - jsou mimozemského původu, odvozené ze zdrojů, které navštěvují Zemi tisíce let, ale jsou podrobeny opatřením ACIO od roku 1959, podle kterých podléhají utajení i pro vládu USA a její rozvědky.

V roce 1958 pronikla do ACIO cizí rasa, zvaná Corteum, a ač se nerozváděl o tom, jak se to stalo, řekl, že Corteum zde stále spolupracuje s ACIO na základních technologiích, které jsou vyšší, než ryze pozemské technologie. Prvními přenesenými technologiemi byly ty, které urychlují a zdokonalují vývoj inteligenci u člověka. Tyto pak umožnily vědcům v ACIO asimilovat a využít další následující technologie, které Corteum přineslo do ACIO. Výměnou za tyto technologie,byl Corteu poskytnut bezpečný prostor uvnitř rozvědné struktury ACIO. Jinými slovy, Corteu byl povolen vstup do všech informačních systémů ACIO, které jsou, podle Dr. Andersona velmi významné. Využívají také příslušenství ACIO, včetně laboratoří, značných pozemků, a vědecké kapacity. Tento neomezený přístup k archivům ACIO poskytl vůdcům Cortea zevrubné informace o struktuře světových vlád, umístění center moci, o tom, kdo jsou skuteční vůdcové, a o kritických rozhodnutích, které byly udělány pro lidi tohoto světa.

Podle Dr. Andersona, jsou Corteánci mírní, a nemají postranní motivy ohledně převzetí moci a případné jejich diktatury. Ve skutečnosti, by rádi ve vhodném čase navázali další diplomatické vztahy k dalším vládám, skrze OSN, počítají, že by to mohlo být po roce 2011. Existence Cortea je utajována před NSA, dokonce o nich neví většina zaměstnanců ACIO (I když nevím, jak to dokázali).

V ACIO existuje 14 odlišných úrovní zabezpečení. Ti, kteří jsou na úrovni 12 a vyšší, vědí o Corteánském programu transferu technologií, (TTP), a je jich podle Dr. Andersona asi 120. Jsou rozmístněni především v Indii, BeLabyrinth Groupii, a ve Spojených státech. Existuje pouze sedm lidí, kteří mají úroveň 14, a jsou to ředitelé Rozvědky,  Bezpečnosti, Výzkumu, Zvláštních projektů, Činnosti, Informačních systémů, a Komunikací.

Tito ředitelé spadají pod Výkonného ředitele, kterého nazývají prostě "Fifteen". Výkonný ředitel má jedinečnou bezpečnostní klasifikaci, jenž je vyhrazena pouze vedoucímu ACIO. Fifteen,  v očích Dr. Andersona, je nejmocnějším člověkem na Zemi, a myslím tím to, že technologie, které vyvíjí, jsou daleko vyššího stupně, nežli jakákoliv technologie, kterou vlastní kterákoliv pozemská vláda. Nicméně, Dr. Anderson vylíčil Fifteena a jeho sedm ředitelů jako laskavou sílu, ne nepřátelskou, nebo ovládající moc.

Těchto osm lidí, kteří tvoří "Vnitřní svátost" ACIO, vlastní radikální technologie, které jsou součástí Corteánského programu TTP. (Program transferu technologií). Nicméně, existují i jiné mimozemské technologie, které byly získány z mimozemských plavidel a jiných cizích předmětů, včetně různých objevů, obsažených ve starých textech, které nebyly nikdy předtím odhaleny. Vědecké jádro ACIO - ti, kteří mají bezpečnostní úroveň 12 a vyšší - tyto informace a technologie sesbíralo a rozvinulo.

Toto vědecké jádro se nazývá Labyrinth Group, a sestává z mužů a žen kteří využili ke svému prospěchu Corteánský akcelerátor inteligence, a vytvořili uvnitř ACIO tajnou organizaci. Když mi to Dr. Anderson vysvětloval, zdálo se mi to tak složité, že jsem ho poprosila, jestli by mi nenakreslil diagram, jak tyto organizace pracují.

Labyrinth Group sestává ze zaměstnanců ACIO, kteří se kvalifikují pro úrovně 12, 13, a 14. Vedoucím této nejtajnější organizace je Fifteen. Oddělila se z ACIO z důvodu utajení před NSA a kolegy nižšího bezpečnostního stupně, co usnadnilo činnosti Labyrinth Group vytvářet vlastní aplikace s pomocí Corteánského transferu technologií. Labyrinth Group vlastní čisté technologie, pocházející z tohoto transferu. Rozpracovává a "ředí" tyto technologie, které jsou pak ACIO, nebo Laboratoří zvláštních projektů prodávány soukromým podnikům a vládním agenturám (včetně armády).

Podle názoru Dr. Andersona je tato tajná organizace nejmocnější na zemi, ale tato nechce zkoušet svou moc takovým způsobem, který by ji učinil viditelnou. Jejich moc se tedy projevuje pouze vůči vlastním členům. Za více než 40 let nahromadili ohromné bohatství, bez vědomí NSA. Vybudovali si vlastní bezpečnostní technologie, které zabraňují jejich odhalení zpravodajskými agenturami, jako jsou CIA, nebo KGB. Z praktických důvodů si bezvýhradně řídí svou činnost - snad jedině to z nich činí jedinečnou organizaci.

Dr. Anderson měl úroveň 12 a podstatné informace, z ředitelské úrovně 14, před ním byly utajovány. Je předpoklad, že dokonce Fifteen utajuje životně důležité informace před svými řediteli, ačkoliv to není jisté. V logu Labyrinth Group jsou čtyři soustředné kružnice. Každá z nich představuje bezpečnostní úroveň (12, 13, 14, 15), a každý kruh má svůj jedinečný vhled do činnosti Labyrinth Group, a její koordinace s Corteem.

Fifteen byl pro každého v Labyrinth Group záhadou. Předtím, než se stal Výkonným ředitelem ACIO, byl fyzikem. Byl odpadlíkem, který se nikdy nesjednotil s požadavky akademického prostředí. Fungoval mimo instituce, a byl vybrán za člena ACIO kvůli své inteligenci, nezávislosti, a relativnímu tmářství ve vědeckých kruzích. Byl jedním z prvních, kteří navázali kontakt s Corteem a zřídili s ním komunikaci. Corteum v podstatě uznalo Fifteena za svého mluvčího u ACIO, a Fifteen byl prvním, který využil Corteem iniciativně nabídnutý inteligenční akcelerátor.

Tato technologie nejenom že zvýší schopnosti poznávání,  paměť, a myslící schopnosti vyššího řádu, ale také zdokonalí vědomí jednotlivce tak, aby mohl využít nově získané technologie neútočným způsobem. Myslím, že nevyužívají svou inteligenci pro osobní prospěch a na účet jiného. Tento zřejmý rozvoj jak Fifteenovho IQ, tak i etického vědomí, ho přiměl k vytvoření Labyrinth Group za účelem zatajení čistých technologií, z programu TTP, před NSA.

Technologie, uvolňované do NSA, jsou pouze "zředěnou" formou čistých technologií, které mají daleko menší potenci pro využití v armádě a špionážních aplikacích. Očekávala jsem, že uslyším od Dr. Andersona o tajné organizaci inteligentních zlých elitářů, majících zájem pouze na vykořisťování a ovládání druhých. Proč by se jinak skrývali pod pláštíkem tak neskutečného utajování?

Doktorova odpověď byla překvapivá. Labyrinth Group sama sebe vidí, jako jedinou skupinu s dostatečným intelektuálním potenciálem, a technologií, která by mohla vyvinout určitou formu cestování v čase. V podstatě se soustřeďují na tuto činnost, protože si přejí zabránit budoucím nepřátelským akcím, které, jak věří, by se mohly stát, pokud tato technologie nebude vyvinuta. Corteum se snaží pomoct, ale přes jejich značné intelektuální schopnosti, jsou také neschopni tuto technologii zvládnout.

To, co vám chci říct, se bude zdát neuvěřitelné,  ale znovu, podávám pouze to, co vyplynulo z mých rozhovorů s Dr. Andersonem. Vysvětloval mi, že do minulosti, přítomnosti a budoucnosti Země, a jejího osudu je zapleteno až 12 různých mimozemských ras. ACIO, kvůli svému poslání s NSA, je nejinformovanější skupinou, ohledně různé činnosti těchto dvanácti cizích ras na Zemi.

Podle všeho, existuje mimozemská rasa, která by mohla mít nepřátelské úmysly a dostatečný technologický potenciál, aby zničili sociální řád lidstva a převzali nad ním vládu, jakož i nad Zemí samotnou. Tento zájem motivoval Fifteena k tomu, aby vyhradil intelekt Labyrinth Group a jeho kolektivní energii, k vytvoření ultimátní obranné zbraně, kterou nazývají "Technologie, jaká tu ještě nebyla" (Blank Slate Technology - BST), která se dá chápat jako určitá forma cestování v čase. Nepředstírám, že rozumím všemu, co Dr. Anderson řekl o BST. Mé poznámky jsou trochu nejasné, protože mluvil rychle, a nevěděla jsem ani, co si mám do poznámek zapsat.

Když se projekt Ancient Arrow dostal pod kontrolu ACIO, byl, jako jiné projekty, starostlivě prozkoumán, aby se dalo stanovit, jestli je v něm jakýkoliv předmět, který by mohl pomoct při vývoji BST. Když se zjistilo, že projekt je fakticky časovou schránou z budoucnosti lidstva, Labyrinth Group ho převzala od ACIO a v podstatě začala o něm do NSA podávat dezinformace.

Dr. Anderson byl jedním ze dvou vědců v bezpečnostní úrovni 12, kteří byli určeni aby vedli překlad jazyka Tvůrců Křídel, a rozšifrovali množství jejich různých komunikačních symbolů. V tomto procesu, si uvědomil, jak dešifrovat jejich jazyk a začal chápat, co se snažili sdělit. Nabyl přesvědčení, že Tvůrcové byli cestovateli v čase a měli k dispozici nějakou formu BST. Také zjistil, že v různých místech na světě je umístěno dalších šest podobných časových schrán, a že tyto obsahují technologie, které by umožnily vývoj BST.

Důvodem jeho dezerce bylo, že v procesu překladu jazyka Tvůrců, začal sympatizovat s jejich filosofií. Cítil, že Tvůrcové s ním komunikovali a vybrali jej jako svého mluvčího. Když to přiznal svým nadřízeným, začal být považován za bezpečnostní riziko projektu. Podle všeho, když se personál, bez ohledu na svůj bezpečnostní stupeň a zařazení, stane hrozbou pro bezpečnost, musí podstoupit "léčbu paměti", která v podstatě odstraní z jeho mysli problematické zkušenosti. Dr. Anderson jistě cítil hrozící "léčbu", kterou by musel přijmout, a nemohl předpokládat rozsah ztráty paměti vzhledem ke zkušenostem s Tvůrci. Tedy, raději z ACIO a Labyrinth Group dezertoval. Byl prvním, který to kdy udělal.

Když mne kontaktoval, byl na svobodě pouze jeden den. Řekl mi, ať počkám, že se se mnou spojí pro stanovení místa a času schůzky. Volal za tři dny a domluvili jsme se na schůzce v to samé odpoledne. Nebyla jsem připravena, že bych mu věřila, ale myslela jsem si, že je to provokace, a že strávím hodinu, či dvě jeho prověřením.

To, co mi řekl na této první schůzce, je obsaženo v tomto zápisu z mého deníku. Ukázal mi fotografie a dokumenty z projektu Ancient Arrow, které se mi zdály věrohodné. Také mi ukázal některé z technologií, které byly ve vývoji ACIO, týkající se holografických fraktálových objektů, neboli HFO, jak je nazýval.

Bylo neuvěřitelné pozorovat je, (a stejně nemožné je vysvětlit) a musím přiznat, že můj první dojem po tom, co jsem viděla HFO v činnosti, byl ten, organizace, která vyvinula tuto technologii funguje mimo hlavního proudu vědy. Vypadalo mi to zcela cize.

Přesvědčilo mne to natolik, že jsem zavolala svému zaměstnavateli a řekla mu, že bych potřebovala nějaké volno. Vzala jsem si týden volna a většinu času strávila tím, že jsem dávala tisíce otázek Dr. Andersonovi, na které většinou měl připravenou odpověď. Postupně se ze mne stal odporující věřící, s "páskou zdravého skeptika na rukávu". Na konci toho týdne mne požádal, abych si vzala některé materiály a zveřejnila je. Fungoval na úplně jiném stupni zkušeností. Byly chvíle, kdy jsem - čestné slovo - cítila, jakoby byl mimozemšťan, a dokonce i teď si nejsem úplně jista, že jím není.

Byl přesvědčen, že ACIO by mu nepovolilo odejít s nedotčenou pamětí. Bál se jejich technologie vzdáleného vidění, a byl si jist, že zkusí ho vystopovat a chytit. Chtěl po mně, abych si vzala tyto materiály pouze tehdy, když budu chtít je mít pro účely zveřejnění. A přes to všechno, nebyl si zcela jist, jestli Labyrinth Group a její mimozemští přátelé - Corteum, zamýšlí něco špatného. Chtěl pouze, aby jeho paměť nebyla narušena. Myslím, že měl hlavně zájem na odhalení časové schrány Tvůrců, jejich filosofie a komunikačních znaků. Nikdy se nezdálo, že by měl zájem na odhalení ACIO a její tajné organizace Labyrinth Group. Řekl mi o tom pouze proto, aby na mne zapůsobil tím, že byl součástí organizace, která má neobyčejnou moc a technologie, a k rozsahu, v jakém chtějí věci držet pod pokličkou, řekl, že by použili svou moc k tomu, aby to tak zůstalo nadále. To byl důvod, proč mne náhodně vybral, abych mu pomohla zveřejnit tento příběh.

Dr. Anderson je nejupřímnější člověk, jakého jsem kdy poznala. Je někým, koho bych mohla počítat mezi své přátele. Udělal na mne dojem svým chováním, komunikačními schopnostmi a intelektem. Kdysi jsem se ho zeptala na jeho IQ. Odpověděl, se vší skromností, že není způsob, jak by to bylo možné zjistit. A že členové Labyrinth Group se nezajímají ani tak o IQ, jako o to, co nazývali Fluidní inteligence, neboli rychlost, s jakou mohou být vytvářena alternativní, tvořivá řešení.

Prohlašoval, že toto je nejdůležitější forma inteligence, a bez ní by nebylo možné cestovat časem. Jinými slovy,byl přesvědčen, že cestování v čase, není nezávislou technologií, ale je neoddělitelná od cestovatele. Tento musí mít určitý stupeň této fluidní inteligence, aby mohl odolat stresu, který vzniká při cestování v čase.

Nejvíc vzrušující se mi zdálo doktorovo vyprávění o tom, jakým způsobem byly informace o mimozemšťanech, nové fyzice, kosmologii, proroctvích, a galaktické hierarchii skryty před veřejností, vládou a dokonce před rozvědkou. Řekl mi, že pouze jediný člověk prozatím se pokoušel napsat o Laboratoři zvláštních projektů NSA, a to bylo v roce 1950. Podle mých poznámek to byl pan Wilbur Smith, který byl, myslím, kanadským novinářem. Všechno dalšího, co bylo napsáno, bylo na základě čisté spekulace.

Dr. Anderson řekl že když byly vydány ty noviny, ACIO bylo ve stadiu založení za účelem vybudování další vrstvy toho, co on nazýval "nepřiznané oddělení". Říkal že nepřiznaná oddělení jsou v zpravodajských agenturách vzácná, ale ty, které existují, se často zasouvají do hlubších úrovní utajení, aby zůstávali skryty před veřejností a novináři.

Také vyvozoval, že museli existovat přidružení členové vojensko-průmyslového komplexu, kteří byli zapojeni do práce v těchto odděleních. Prohlašoval, že ACIO, nebo jeho sesterská organizace, zvaná Laboratoř Zvláštních Projektů, měla prodávat "zředěné" technologie soukromým společnostem, a laboratořím, které pak byly využívány v armádě, a v některých případech dokonce měli spotřebitelské použití.

Dr. Anderson mi povolil natočit s ním dva rozhovory. Tyto rozhovory jsou nejlepší cestou k pochopení jeho úhlu pohledu a celého příběhu. I teď, když píši tento dopis, pochybuji o tom, co mi řekl, ale současně si neumím představit, proč by šel dobrovolně do těch problémů, kdyby  to byla jenom hra, nebo nějaká šaráda. V této souvislosti to by to nedávalo žádný smysl. Tak jsem zůstala někde v půli cesty mezi vírou a nevěrou. Můžu jenom konstatovat, že pokud je i jenom málo z té historie pravdou, pak by se občané a jejich politikové měli vzbudit. Podle Dr. Andersona tyto informace, kterých byl účasten, chybí i našim nejvyšším politikům a důstojníkům vojenské rozvědky.

Ale jestliže nepřiznaná oddělení existují, a soukromí dodavatelé pracující v zájmu armády, jsou propojeni s těmito tajnými organizacemi, někdo by to měl vyšetřit a odhalit. A měl by mít moc udělit ochranu a imunitu svědkům, případně další možnosti, jak dostat tato tajemství na veřejnost, nebo přinejmenším, odhalit je našim vládním úředníkům.

Mám přibližně 60 stránek poznámek z mých počátečních diskusí s Dr. Andersonem a pak pět přepisů z pěti rozhovorů, které jsem s ním vedla. Chtěla bych povzbudit každého, kdo má odvahu, aby četl tyto zápisky.

Jsou to pravděpodobně naše nejlepší nahrávky o tom, co se děje za zavřenými dveřmi vzhledem k mimozemšťanům, tajným organizacím, a cestování v čase.

Anna


Webmaster

Naposled upraveno: 18. června 2004