Aktualizace Úvod k projektu Projekt Ancient Arrow ACIO Rozhovory a kniha Poznámky novinářky Tvůrci křídel

Aktualizace informací

Signál WOW - vesmírná depeše rozluštěna

Romulovi potomci a jejich metody

Odkazy na příbuznou tématiku

 

Sága rodu Bocků - úvodní informace

Kdo jsou ty společnosti...?

??? OLIN na obzoru ???

Magazín NEXUS a Tvůrci křídel

Webmaster promluvil
Lucent technologies & Bell Labs

 

Úvodní stránka

Domů

Rekapitulace a poděkování


Úvod k časové schráně WingMakers

Informace a pozadí projektu

Projekt Ancient Arrow

Domů

Mapa stránek


Hudba

Obrazy

Poezie

Filosofie

Stažení souborů

Domů

Glosář

Obrazy:

Komnata 1

Komnata 2

Komnata 3

Komnata 4

Komnata 5

Komnata 6

Komnata 7

Komnata 8

Komnata 9

Komnata 10

Komnata 11

Komnata 12

Komnata 13

Komnata 14

Komnata 15

Komnata 16

Komnata 17

Komnata 18

Komnata 19

Komnata 20

Komnata 21

Komnata 22

Komnata 23

Komnata 24

 

Poezie:

Komnata 1
Komnata 2
Komnata 3
Komnata 4
Komnata 5
Komnata 6
Komnata 7
Komnata 8
Komnata 9
Komnata 10
Komnata 11
Komnata 12
Komnata 13
Komnata 14
Komnata 15
Komnata 16
Komnata 17
Komnata 18
Komnata 19
Komnata 20
Komnata 21
Komnata 22
Komnata 23

Filosofie:

Komora 1 - Životní principy Svrchované jednoty

Komora 2 - Střídající se modely existence

Komora 3 - Prvotní plán průzkumu

Komora 4 - Víra a její energetické systémy

Výňatek z prahové kosmogonie

Manifest Svrchované Jednoty

Můj ústřední cíl

Mé ústřední odhalení

 


Poznámka

Přehled projektu

Jazyková analýza

Přehled artefaktů

Domů


Úvodní informace

První rozhovor

Druhý rozhovor

Třetí rozhovor

Čtvrtý rozhovor - první část

 

Kniha "Tvůrci křídel - projekt Ancient Arrow" - první část

Úvodní informace

Prolog

Úvod

1 Objev v poušti

2 Domovská základna

3 Mimozemská časová schrána

4 ZEMI

5 Odhalení

6 Centrální rasa

7 Nesoulad

8 Svrchovaná jednota

Domů


Úvodní informace

 

 

James odpovídá na dotazy a jiné dokumenty:

Prožitek Navigátora jednoty

Jak pozvat Navigátora jednoty

Jaký je původ materiálů o Tvůrcích křídel?

Otázky a odpovědi z diskusního fóra - část první

Otázky a odpovědi z diskusního fóra - část druhá

 

Domů

 

Jak se stát Tvůrcem křídel:

 

Část první - vizualizační techniky:

Výcvik Tvůrce křídel - první stupeň - začátečník:

1. Řízení toku energie

2. Pět smyslů

3. E.S.P. (mimosmyslové vnímání)

4. Sedm čaker

5. Sedm vrstev aurického pole

6. Aromaterapie

7. Reflexologie

8. Energetické vlny

9 .Ochranné štíty

10. Obranné techniky Tvůrců křídel

 

Výcvik Tvůrce křídel - druhý stupeň - základní tréning, první část:

1. Působte a ovlivňujte meridiánový ekosystém fyzického těla

2. Vyvažování lidského energetického systému za pomoci meridiánových energií

3. Meridiánové energie - úvod

4. Léčení - vizualizační technika

5. Čištění - vizualizační technika

6. Nabíjení - vizualizační technika

7. Léčebný bublinový štít z meridiánových energií

 

Výcvik Tvůrce křídel - třetí stupeň - základní tréning, druhá část:

1. Meridiánový chrám - úvod

2. Kodex chování

3. Kodex Tvůrce křídel

4. Modlitby Tvůrce křídel

5. Invokace Tvůrce křídel

6. Nabíjecí techniky

7. Čistící techniky

8. Léčebné techniky

9. Laserová linie HARA a meditace na Vnitřní hvězdu

10. Otevření křídel

 

Výcvik Tvůrce křídel - čtvrtý stupeň - středně pokročilí:

1. Meditace

2. Pranická energie

3. Iluzivní energie

4. Energie Páté síly

5. Další techniky

6. Další techniky - druhá část

7. Sedm kosmických paprsků

8. Sedm kosmických plání

9. Sedm hierarchií

10. Kvantová metafyzika

11. Esoterní systém dimenzí

12. Multidimenzionální vesmír

 

Výcvik Tvůrce křídel - pátý stupeň - pokročilí:

1. Schopnosti Tvůrců křídel - úvod

2. Empatie (vciťování)

3. Telepatie

4. Tele-vizualizace

5. Telekineze

6. Levitace

7. Neviditelnost

8. Jasnocit

9. Teleportace

10. BST (Blank Slate Technology)

 

Výcvik Tvůrce křídel - šestý stupeň - Práce se světelnou energií:

1. Filosofie Světelné energie

2. Řízení světelné energie

3. Okénka

4. Okénka ze světelné energie

 

Techniky vyspělého cestování Tvůrců křídel:

1. Cestování v dimenzích

2. Cestování v čase

3. Mezihvězdné cestování

 

Část druhá - tělesné techniky:

Výcvik Tvůrce křídel - šestý stupeň:

1. Meditace Tvůrců křídel - úvod

2. Laserová šňůra Hara & Meditace na Ústřední hvězdu

3. Meditace na pranickou energii

4. Meditace na Ilusní energii

5. Meditace na energii Páté síly

6. LERM: Meditace na energii Světla