Aktualizace Úvod k projektu Projekt Ancient Arrow ACIO Rozhovory a kniha Poznámky novinářky Tvůrci křídel

Tvůrci křídel - část první - vizualizační techniky

 

Výcvik Tvůrce křídel - první stupeň - začátečník:

1. Řízení toku energie

2. Pět smyslů

3. E.S.P. (mimosmyslové vnímání)

4. Sedm čaker

5. Sedm vrstev aurického pole

6. Aromaterapie

7. Reflexologie

8. Energetické vlny

9 .Ochranné štíty

10. Obranné techniky Tvůrců křídel

 

Výcvik Tvůrce křídel - druhý stupeň - základní tréning, první část:

1. Působte a ovlivňujte meridiánový ekosystém fyzického těla

2. Vyvažování lidského energetického systému za pomoci meridiánových energií

3. Meridiánové energie - úvod

4. Léčení - vizualizační technika

5. Čištění - vizualizační technika

6. Nabíjení - vizualizační technika

7. Léčebný bublinový štít z meridiánových energií

 

Výcvik Tvůrce křídel - třetí stupeň - základní tréning, druhá část:

1. Meridiánový chrám - úvod

2. Kodex chování

3. Kodex Tvůrce křídel

4. Modlitby Tvůrce křídel

5. Invokace Tvůrce křídel

6. Nabíjecí techniky

7. Čistící techniky

8. Léčebné techniky

9. Laserová linie HARA a meditace na Vnitřní hvězdu

10. Otevření křídel

 

Výcvik Tvůrce křídel - čtvrtý stupeň - středně pokročilí:

1. Meditace

2. Pranická energie

3. Iluzivní energie

4. Energie Páté síly

5. Další techniky

6. Další techniky - druhá část

7. Sedm kosmických paprsků

8. Sedm kosmických plání

9. Sedm hierarchií

10. Kvantová metafyzika

11. Esoterní systém dimenzí

12. Multidimenzionální vesmír

 

Výcvik Tvůrce křídel - pátý stupeň - pokročilí:

1. Schopnosti Tvůrců křídel - úvod

2. Empatie (vciťování)

3. Telepatie

4. Tele-vizualizace

5. Telekineze

6. Levitace

7. Neviditelnost

8. Jasnocit

9. Teleportace

10. BST (Blank Slate Technology)

 

Výcvik Tvůrce křídel - šestý stupeň - Práce se světelnou energií:

1. Filosofie Světelné energie

2. Řízení světelné energie

3. Okénka

4. Okénka ze světelné energie

 

Techniky vyspělého cestování Tvůrců křídel:

1. Cestování v dimenzích

2. Cestování v čase

3. Mezihvězdné cestování

 

Úvod

Vítejte na stránkách Tvůrců křídel

Systém lidské víry

Termíny a definice

Otevření křídel

 

Část první - vizualizační techniky

Část druhá - tělesné techniky

 

Zpět

Domů

Výcvik Tvůrce křídel - první stupeň - začátečník

Řízení toku energie

Vizualizační cvičení

 1. Udělejte si pohodlí a uvolněte se.
 2. Pak zavřete oči a představujte si, že vaše visuální tělo stojí před vašim fyzickým tělem.
 3. Pak se dívejte, jak vaše virtuální tělo obklopuje silné zářivé světlo.
 4. Vidíte, jak ono zářivé světlo je vtahováno do vašeho visuálního těla, až se toto tělo naplní touto energií.
 5. Vidíte, jak vaše vizuální tělo vchází do vašeho fyzického těla.
 6. Natáhněte jednu ruku před sebe a veďte tuto energii z těla ven přes konečky vašich prstů.
 7. Pak táhněte tuto energii zpět přes konečky vašich prstů.
 8. Udělejte to i s druhou rukou a pak s oběma nohama.

Pamatujte:

Prociťujte neustálou jednotu se Zemí, protože země je vaším přítelem. Provozujte toto cvičení do doby, než dokonale zvládnete ovládání vaší energie. Teprve pak přistupte k dalšímu cvičení.

Od květu k cibulce

Vizualizační cvičení

 1. Posaďte se na podlahu. Udělejte si pohodlí a uvolněte se.
 2. Pak zavřete oči a představte si, že jste květinou.
 3. Teď si představte, že se okvětní lístky této květiny opět uzavírají do cibulky.
 4. Pamatujte, cibulka nesmí být uzavřena příliš těsně, protože vás může rozbolet hlava.
 5. Když jste dostali květinu do cibulky, způsobí to jemné vyladění vašeho energetického systému.

Pamatujte: 

Cvičte toto cvičení tak často, jak si přejete.

Úvod k pranické energii

Pranická energie je pramenem všeho života a je prvním opravdovým zdrojem síly Tvůrce křídel.

Pranická energie je tekutého charakteru a zlaté barvy. Prýští ze středu sedmi čaker lidského energetického systému a rozšiřuje se po celém těle až do dosažení sedmé vrstvy Aurického pole.

Pranická energie

Vizualizační cvičení

 1. Udělejte si pohodlí a uvolněte se.
 2. Pak zavřete oči a představujte si, že vaše visuální tělo stojí před vašim fyzickým tělem.
 3. Pozorujte, jak se vaše visuální tělo plní energií prány až dojde k úplnému naplnění celého energetického systému a visuálního těla.
 4. Zpozorněte a prociťujte sílu pranické energie ve vašem visuálním těle.
 5. Pak svým vlastním tempem pozorujte, jak obraz vašeho vlastního já kráčí do vašeho fyzického těla. Jakmile vaše visuální tělo vejde do těla fyzického, prociťujte, jak pranická energie proudí skrze vaše visuální tělo do těla fyzického a nabíjí váš energetický systém.
 6. Pak otevřete oči dle vaší vlastní úvahy. Jak se cítíte?

Pamatujte: 

Dělejte toto cvičení pravidelně, pro získání dobrého pocitu proudící energie.

Detekce energie životní síly

Úvod

Tvůrce křídel používá detekci energie životní síly k zjišťování existence života v našem světě a také při mezihvězdném putování, při návštěvách jiných světů. Celý vesmír, včetně paralelního vesmíru nese životní sílu na všch úrovních existence až k nejmenšímu atomu. Toto cvičení vám pomůže zvládnout tuto techniku a umožní vám lepší pochopení života jako takového. Zkuste tedy tělesné cvičení a také cvičení s vizuálním tělem a cvičte je k dokonalosti.

Vizualizační technika

 1.  Udělejte si pohodlí a uvolněte se.
 2. Zavřete oči a představujte si, že jste v překrásném lese obklopeni stromy a rostlinami.
 3. Pak natáhněte svou pravou ruku a zaměřte svou mysl na to, že se tohoto lesa dotýkáte svou energií.
 4. Pak nasajte trochu energie životní síly z tohoto lesa do své ruky. Když to uděláte, zbystřete smysly a měli byste v ruce cítit brnění. Jestliže je tomu tak, děláte to cvičení dobře. Tento pocit znamená, že je přítomna životní síla.
 5. Když skončíte, otevřete oči.

Odečítání energie životní síly

Tělesná technika

 1. Najděte si živou rostlinu.
 2. Natáhněte ruku a nechte proudit svou energii z ruky a dotýkejte se rostliny touto energií.
 3. Pak zbystřete vnímání a prociťujte energii životní síly této rostliny. Jestliže toto cvičení děláte dobře, budete pociťovat v ruce onen brnivý až píchavý pocit životní energie rostliny.

Webmaster

Naposled upraveno: 05. listopadu 2002