Aktualizace Úvod k projektu Projekt Ancient Arrow ACIO Rozhovory a kniha Poznámky novinářky Tvůrci křídel

Tvůrci křídel - část první - vizualizační techniky

 

Výcvik Tvůrce křídel - první stupeň - začátečník:

1. Řízení toku energie

2. Pět smyslů

3. E.S.P. (mimosmyslové vnímání)

4. Sedm čaker

5. Sedm vrstev aurického pole

6. Aromaterapie

7. Reflexologie

8. Energetické vlny

9 .Ochranné štíty

10. Obranné techniky Tvůrců křídel

 

Výcvik Tvůrce křídel - druhý stupeň - základní tréning, první část:

1. Působte a ovlivňujte meridiánový ekosystém fyzického těla

2. Vyvažování lidského energetického systému za pomoci meridiánových energií

3. Meridiánové energie - úvod

4. Léčení - vizualizační technika

5. Čištění - vizualizační technika

6. Nabíjení - vizualizační technika

7. Léčebný bublinový štít z meridiánových energií

 

Výcvik Tvůrce křídel - třetí stupeň - základní tréning, druhá část:

1. Meridiánový chrám - úvod

2. Kodex chování

3. Kodex Tvůrce křídel

4. Modlitby Tvůrce křídel

5. Invokace Tvůrce křídel

6. Nabíjecí techniky

7. Čistící techniky

8. Léčebné techniky

9. Laserová linie HARA a meditace na Vnitřní hvězdu

10. Otevření křídel

 

Výcvik Tvůrce křídel - čtvrtý stupeň - středně pokročilí:

1. Meditace

2. Pranická energie

3. Iluzivní energie

4. Energie Páté síly

5. Další techniky

6. Další techniky - druhá část

7. Sedm kosmických paprsků

8. Sedm kosmických plání

9. Sedm hierarchií

10. Kvantová metafyzika

11. Esoterní systém dimenzí

12. Multidimenzionální vesmír

 

Výcvik Tvůrce křídel - pátý stupeň - pokročilí:

1. Schopnosti Tvůrců křídel - úvod

2. Empatie (vciťování)

3. Telepatie

4. Tele-vizualizace

5. Telekineze

6. Levitace

7. Neviditelnost

8. Jasnocit

9. Teleportace

10. BST (Blank Slate Technology)

 

Výcvik Tvůrce křídel - šestý stupeň - Práce se světelnou energií:

1. Filosofie Světelné energie

2. Řízení světelné energie

3. Okénka

4. Okénka ze světelné energie

 

Techniky vyspělého cestování Tvůrců křídel:

1. Cestování v dimenzích

2. Cestování v čase

3. Mezihvězdné cestování

 

Úvod

Vítejte na stránkách Tvůrců křídel

Systém lidské víry

Termíny a definice

Otevření křídel

 

Část první - vizualizační techniky

Část druhá - tělesné techniky

 

Zpět

Domů

Výcvik Tvůrce křídel - první stupeň - začátečník

 Energetické vlny

 Uzemňovací technika - Vizualizační cvičení

 1. Postavte se doprostřed místnosti s rukama podél těla.

 2. Teď zavřete oči a představte si, že vaše tělo se plní pranickou energií.

 3. Teď si představte energetický provazec, vycházející z vaší bazální čakry a obou rukou.

 4. Vpusťte tyto energetické provazce hluboko do země pod vámi.

 5. Tlačte tuto energii pořád dolů do zemského jádra.

 6. Pak zbystřete své pocity a prociťujte, že země je všude kolem vás.

 7. Prociťujte sjednocení se zemí.

 8. Poproste energie země aby se srovnaly s vaším energetickým systémem.

 9. Dále pak táhněte tyto dva energetické provazce zpět skrze vaše ruce a do vašeho fyzického těla.

 10. Otevřete oči. Jak se cítíte?

Technika Energetického prstence - Vizualizační cvičení

 1. Nejprve se postavte doprostřed místnosti s rukama podél boků.

 2. Zavřete oči a představujte si, že jste v překrásném lese, obklopeni stromy a rostlinami.

 3. Prociťujte sjednocení s lesem a světem kolem vás.

 4. Když budete připraveni, představujte si, jak z vaší levé ruky prýští pronikavá energie, vykonává kruh kolem vás před vámi a vchází do vaší pravé ruky. Pokračujte s energií za vaším tělem vytvořením kruhu energie kolem střední části těla.

 5. Pak si představujte, že tato energie je tažnou energií z lesa kolem vás. Prociťujte, jak se tato energetická vlna zesiluje rotací kolem vašeho těla.

 6. Po několika minutách vtáhněte tuto energetickou vlnu zpět do rukou. Cítíte tu sílu ve vašem energetickém systému?

Jestliže ano, pak jste byli úspěšní v cvičení a pak můžete otevřít oči.

Návrh:
Tyto techniky můžete použít taky v parku nebo v lese.

Tornádová vlna - vizualizační cvičení

 1. Nejprve se postavte doprostřed místnosti s rukama podél boků.

 2. Zavřete oči a představujte si, že jste v překrásném lese, obklopeni stromy a rostlinami.

 3. Prociťujte sjednocení s lesem a světem kolem vás.

 4. Představujte si, jak kolem vás vzniká tornádo z energie.

 5. Pak roztáhněte tento vír natolik, až dosáhne na stromy kolem vás a udržte jej v tomto stavu.

 6. Prociťujte, jak se tento vír zesiluje tím, že táhne energii z lesa kolem vás.

 7. Po několika minutách vtáhněte tento vír do svého fyzického těla.

 8. Prociťujte tuto sílu z tornáda ve vašem energetickém systému. Jak se cítíte?

 9. Po skončení cvičení otevřete oči.

 

Mezihvězdná energetická vlna

Úvod:

Mezihvězdná energetická vlna je nejmocnější vlnou energie mezi nabíjecími technikami Tvůrců křídel. Dá se použít v bitvě, jako součást obranného systému. Tvůrce křídel ale také používá tuto techniku k nabíjení Meridiánovými energiemi a energiemi sedmi paprsků naší sluneční soustavy.

Mezihvězdná energetická vlna se také používá při mezihvězdném cestování pro nabíjení atmosférického bublinového štítu. Také se dá použít k nabití se energiemi dalších šesti slunečních soustav v našem vesmíru. Dále se používá k cestování do jiných paralelních vesmírů, dále k cestování v čase a cestování mezi různými dimenzemi.

Mezihvězdná energetická vlna - vizualizační cvičení

 1. Nejprve se postavte doprostřed místnosti s rukama podél boků.

 2. Zavřete oči a představujte si, že jste v překrásném lese, obklopeni stromy a rostlinami.

 3. Prociťujte sjednocení s lesem a světem kolem vás.

 4. Pak si představte, že vás obtáčí energetická spirála, začínající těsně nad hlavou a končící na chodidlech vašich nohou ve směru hodinových ručiček.

 5. Pak si představte další spirálu, která začíná na chodidlech vašich nohou a končí těsně nad vaší hlavou. Tato se pohybuje proti směru hodinových ručiček.

 6. Představujte si, že tyto dvě spirály zrychlují své otáčení do bodu, kdy vaše ústřední hvězda (vaše duše) expanduje z vašeho těla vlnu energie na vzdálenost kolem jednoho kilometru.

 7. Představte si, že tato energetická vlna se otočí zpět a ustoupí asi o jeden metr a tam se zastaví.

 8. Představte si, že tato energie je jednotící životní silou všeho živého v okruhu jednoho kilometru kolem vás.

 9. Dívejte se, jak tato energetická vlna se otáčí zpět do vašeho fyzického těla a nabíjí váš energetický systém.

 10. Prociťujte tuto energii ve svém středu, kde sídlí vaše ústřední hvězda.

 11. Rozprostřete tu energii na celý váš energetický systém a fyzické tělo. Jak se cítíte?

Pak otevřete oči.


Webmaster

Naposled upraveno: 30. května 2002