Aktualizace Úvod k projektu Projekt Ancient Arrow ACIO Rozhovory a kniha Poznámky novinářky Tvůrci křídel

Tvůrci křídel - část první - vizualizační techniky

Výcvik Tvůrce křídel - první stupeň - začátečník:

1. Řízení toku energie

2. Pět smyslů

3. E.S.P. (mimosmyslové vnímání)

4. Sedm čaker

5. Sedm vrstev aurického pole

6. Aromaterapie

7. Reflexologie

8. Energetické vlny

9 .Ochranné štíty

10. Obranné techniky Tvůrců křídel

 

Výcvik Tvůrce křídel - druhý stupeň - základní tréning, první část:

1. Působte a ovlivňujte meridiánový ekosystém fyzického těla

2. Vyvažování lidského energetického systému za pomoci meridiánových energií

3. Meridiánové energie - úvod

4. Léčení - vizualizační technika

5. Čištění - vizualizační technika

6. Nabíjení - vizualizační technika

7. Léčebný bublinový štít z meridiánových energií

 

Výcvik Tvůrce křídel - třetí stupeň - základní tréning, druhá část:

1. Meridiánový chrám - úvod

2. Kodex chování

3. Kodex Tvůrce křídel

4. Modlitby Tvůrce křídel

5. Invokace Tvůrce křídel

6. Nabíjecí techniky

7. Čistící techniky

8. Léčebné techniky

9. Laserová linie HARA a meditace na Vnitřní hvězdu

10. Otevření křídel

 

Výcvik Tvůrce křídel - čtvrtý stupeň - středně pokročilí:

1. Meditace

2. Pranická energie

3. Iluzivní energie

4. Energie Páté síly

5. Další techniky

6. Další techniky - druhá část

7. Sedm kosmických paprsků

8. Sedm kosmických plání

9. Sedm hierarchií

10. Kvantová metafyzika

11. Esoterní systém dimenzí

12. Multidimenzionální vesmír

 

Výcvik Tvůrce křídel - pátý stupeň - pokročilí:

1. Schopnosti Tvůrců křídel - úvod

2. Empatie (vciťování)

3. Telepatie

4. Tele-vizualizace

5. Telekineze

6. Levitace

7. Neviditelnost

8. Jasnocit

9. Teleportace

10. BST (Blank Slate Technology)

 

Výcvik Tvůrce křídel - šestý stupeň - Práce se světelnou energií:

1. Filosofie Světelné energie

2. Řízení světelné energie

3. Okénka

4. Okénka ze světelné energie

 

Techniky vyspělého cestování Tvůrců křídel:

1. Cestování v dimenzích

2. Cestování v čase

3. Mezihvězdné cestování

Úvod

Vítejte na stránkách Tvůrců křídel

Systém lidské víry

Termíny a definice

Otevření křídel

 

Část první - vizualizační techniky

Část druhá - tělesné techniky

 

Zpět

Domů

 

Výcvik Tvůrce křídel - druhý stupeň - základní trénink

Působte a ovlivňujte meridiánový ekosystém fyzického těla

Úvod

Všichni víme, že ekosystém planety má jednu z největších důležitostí pro přežití lidské rasy. Co však mnozí z nás nevědí je, že meridiánové energie hrají důležitou roli v našem každodenním životě. Meridiánové energie totiž zásobují lidský energetický systém sílami Země a i když je nevidíme, jsou kolem nás a vždy kolem nás byly. Hnutí Nového věku současné doby je si vědomo zemského meridiánu a používají uzemňovací techniky k nabíjení se ze Země. Ale jsou tady i další meridiánové energie, jejichž úloha je v našich životech prozatím přehlížena. Tyto energie jsou stejně důležité, jako zemský meridián, protože je nutné, abychom udrželi rovnováhu mezi všemi sedmi meridiánovými energiemi. Je důležité mít tuto rovnováhu, protože bez ní se objeví problémy s aurickým polem těla a to se pak projeví v našem fyzickém těle jako nemoc. Bez této rovnováhy se objevují také citové problémy. Navíc, se současným stavem ekosystému Země je tato rovnováha důležitější, než kdy jindy. Podívejme se na jisté stránky každoročních změn ročních období. Země při svém pohybu kolem Slunce se někdy dostává k němu blíže, než jindy. To způsobuje střídání ročních období a současně vybočení meridiánových energií z jejich rovnovážného stavu. Myslím tím letní období, kdy jsme ke Slunci přikloněni a zimní období, kdy jsme od Slunce naopak odkloněni. Obzvláště v letním suchu jsou velice ovlivněny meridiánové energie přírody a vody právě solární meridiánovou energií. Jelikož v okolí vysychá meridiánová energie vody, příroda se touto změnou oslabuje. To působí na oslabení našeho energetického systému. Je potřeba soustředit se na nabíjení meridiánem vody a přírody omnoho častěji tak, abychom zůstávali vyvážení. Měsíc v úplňku stojí proti naší planetě, ale po zbytek cykluje toto působení vypnuto. Všichni víme, že lunární cyklus působí na oceány a řeky. Tento cyklus hraje důležitou roli ve změnách měsíčního a vodního meridiánu. To zpětně působí na meridiánovou energii, kterou dodávají do prostředí oba meridiány - měsíční a vodní. Měsíční meridián je silnější, než vodní, takže lidský energetický systém může být jejich změnou dotčen, a to přeplněním lunární meridiánové energie a vyčerpáním vodní meridiánové energie. To je důvodem, pro rozdílné lidské reakce v období měsíčního úplňku. Aby se tato nerovnováha vyrovnala, potřebujeme se ve větší míře soustředit na nabíjení vodním meridiánem. Pak tady je meridián podnebí. Určitě jste zaznamenali, že prochlazení a chřipky v zimních měsících končí, když cykly Slunce a Měsíce zablokuje oblačná pokrývka. Na podnebí naší krajiny působí déšť, krupobití a sníh. Chřipky a nachlazení vznikají v tomto období proto, že do prostředí uvolňujeme Mrtvou ústrojní energii. Tato energie je pak zachytávána atmosférou a zpětně působí na lidský energetický systém. Ve fyzickém těle se to pak projeví jako nachlazení a chřipka. Řešení tohoto problému spočívá v soustředění na nabíjení energetického systému těla slunečním a měsíčním meridiánem do oblasti hlavy, meridiánem podnebí v oblasti hrdla a vzdušným meridiánem v oblasti prsou a plic. Co je to vzdušný meridián? Je to meridiánová energie, která umožňuje život na zemi, a kterou neustále nasáváme do těla. Jak všichni víme, velký vliv na život má znečištění ovzduší. Toto znečištění má dopad na meridiány vzduchu a podnebí a to v podobě freonů a jiných plynů, které působí na naše zdraví. Tuto negativní energii freonů a dalších plynů shromažďujeme v našem energetickém systému a to pak způsobuje nemoci fyzického těla. Částečným řešením tohoto problému je bydlení v čistším prostředí, jako například vesnice. Ve městě je určitou možností obklopit se rostlinstvem. Možným řešením tohoto problému je nabíjet se vzdušným meridiánem jiným způsobem, a najít čistší a zelenější způsoby života zastavením znečišťování ovzduší naší planety a obnovení vzdušného meridiánu do přirozeného řádu v meridiánovém ekosystému. Meridián přírody má také velikou důležitost, protože je to čistící meridián Země. Meridián přírody sbírá negativní síly Země, jako je oxid uhličitý, čistí jej a obnovuje jej zpátky do podoby ovzduší. My lidé ovšem kácíme les meridiánové energie, takže se meridián přírody oslabuje. Z tohoto důvodu pak slábne náš energetický systém. Řešení spočívá v nové výsadbě lesů a rozšíření zeleně v našich domovech. Tímto způsobem očišťujeme, nabíjíme a léčíme náš energetický systém, a můžeme plně obnovit meridián přírody. Vodní meridián je nejdůležitějším meridiánem Země a je jedním z čistících a životodárných meridiánů vůbec. Také podporuje meridiány přírody a země. Na druhé straně, pokud znečišťujeme vodní meridián, působíme tím také na ostatní meridiány. To pak zpětně působí na nás a vzniká tak nerovnováha, kterou je potřeba řešit. Jedním z řešení je vynalézt čistší způsoby života. Dalším řešením je častější nabíjení se z vodního meridiánu. Pokud jde o zemský meridián, Země je naším domovem a jestliže se o něj budeme starat, bohatě nám to vynahradí. Můžeme to provést objevením čistších a zelenějších způsobů žití a zastavením spotřebovávání našich zdrojů. Dalším způsobem je občasné napojování se na Zemi a vyvažování našeho energetického systému. Cvičení meridiánových energií vám ukáže, které nabíjecí, čistící a léčivé techniky budete ve vaší oblasti potřebovat, a které z nich vám pomohou vyvážit váš energetický systém. To vám zpětně všem přinese lepší zdraví a šťastnější život.


Webmaster

Naposled upraveno: 30. května 2002